Author Archive | Samira Civic

Fallago Rig

BT potpisao ugovor vrijedan £440m sa UK vjetroelektranama

BT je potpisao dugoročni ugovor ( PPAs ) u vrijednosti od £440m sa tri vjetroelektrane u Škotskoj, Walesu, i Lancashire. Ugovor će osigurati više od 100Mw energije od obnovljivih izvora energije, da bi se pomoglo Velikoj Britaniji. Energija će biti osigurana od strane 48 turbina Fallago Rig vjetroelektrane,  koja se nalazi 35 km jugoistočno od Edinburgha […]

Continue Reading
Eko Europa

Svijetski dan zaštite okoliša

Datum 5 juni, obilježava  se kao Svijetski dan zaštite okoliša Svijetski dan zaštite okoliša  obilježava se svake godine širom svijeta. Konferencija UN_a, koja je održana 5 juna 1972 godine, posvećena zaštiti okoliša usvojila je Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP). Program je usvojen sa ciljem da se produbi svijest ljudi o potrebi zaštite okoliša i potakne […]

Continue Reading
Amra imamović, dpl.ing

Selekcija Otpada

Primarna selekcija otpada u obdaništima u Tuzli   U okviru regionalnog projekta ENV.net – mreža na Zapadnom Balkanu i Turskoj koja podržava glas građana i njihov uticaj na reforme okolišnih procesa u skladu sa EU integracijama, „Centar za ekologiju i energiju“ je dobio sub-grant za realizaciju projekta „Primarna selekcija otpada u obdaništima“. Projekat primarne selekcije […]

Continue Reading
Arhus Centar Tuzla

Arhus Centar u Oblasti Okoliša

Pravna Klinika u  Oblasti Okoliša i uloga Arhus Centra u Bosni i Hercegovini. Na seminaru koji je održan, 30.05.2014 godine , Centar za ekologiju i energiju (www.ekolgija.ba) predstavio je projekat “Arhus centri, informisanje i učešće javnosti u oblasti okoliša. U obraćanju učesnicima seminara, Mr.sc. Vanja Rizvić – stručni saradnik i koordinator projekta u Centru za ekologiju […]

Continue Reading
Energija Vjetra Portugal

U Portugalu zaključeno, energija vjetra najjeftinija.

Portugalsko komunalno preduzeće (EDP), tvrdi da je energija vjetra najisplativija. Ovo komunalno poduzeće nedavno je objavilo podatke koji ukazuju kako je kopnena proizvodnja električne energije iz vjetra jeftinija od proizvodnje iz uglja i nafte, zbog čega je proizvodnja iz vjetroelektrana postala jedan od ekonomski najatraktivnijih izvora energije u Europi. Energija vjetra već je sada uspjela […]

Continue Reading
obnovljivi izvori energije

Njemačka – Rekord iz obnovljivih izvora

Njemačka ostvarila 74% električne energije iz obnovljivih izvora ovog mjeseca. Mnoge zemlje Europske unije i svijeta rade na problemu prizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Najveći uspjeh postigla je Njemačka,  koja je  vodeća zemlja u svijetu po proizvodnji energije, što su i dokazali proizvodnjom od 74% ukupne energije dobijene  iz obnovljivih izvora. Prema njemačkom think tanku Agora Energiewende, največi […]

Continue Reading
Neretva

Welcome To Eko Europa

Sistematsko riješavanje pitanja zaštite okoliša u zemljama članicama Europske unije započeto je početkom 70-tih godina 20. vijeka kada su doneseni prvi zakoni i propisi u oblasti zaštite okoliša. Voda je najprisutnija materija na planeti, jer u potpunosti sačinjava jednu od ukupno četiri velike zemaljske sfere – hidrosferu, a prisutna je u svakoj od preostale tri […]

Continue Reading

Powered by WordPress. Designed by WooThemes