Svijetski dan zaštite okoliša

Eko Europa

Datum 5 juni, obilježava  se kao Svijetski dan zaštite okoliša

Svijetski dan okoliša grafik zahvaljujući Europskom Parlamentu
Svijetski dan okoliša
grafik zahvaljujući Europskom Parlamentu

Svijetski dan zaštite okoliša  obilježava se svake godine širom svijeta. Konferencija UN_a, koja je održana 5 juna 1972 godine, posvećena zaštiti okoliša usvojila je Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP). Program je usvojen sa ciljem da se produbi svijest ljudi o potrebi zaštite okoliša i potakne ljude širom svijeta da postanu sudionici održivog razvoja. Obilježavanja i proslave Svijetskog dana zaštite okoliša uključivale su inicijative za zaštitu, vode, ozonskog omotača, zraka, i pronalaženje rješenja za problem klimatskih promjena i širenje pustinje. Tema Svijetskog dana zaštite okoliša ove godine odabrana je sa ciljem da se pruži preventivna pomoć malim ostrvskim državama koje su naročito izložene negativnim uticajima klimatskih promjena, a što se ogleda u riziku pojave prirodnih katastrofa podizanjem nivoa mora. Poruka ovogodišnjeg Svjetskog dana zaštite okoliša je “Podignite glas, a ne nivo mora”