Selekcija Otpada

Amra imamović, dpl.ing

Primarna selekcija otpada u obdaništima u Tuzli

 

U okviru regionalnog projekta ENV.net – mreža na Zapadnom Balkanu i Turskoj koja podržava glas građana i njihov uticaj na reforme okolišnih procesa u skladu sa EU integracijama, „Centar za ekologiju i energiju“ je dobio sub-grant za realizaciju projekta „Primarna selekcija otpada u obdaništima“.

Projekat primarne selekcije otpada u obdaništima “JU Naše dijete Tuzla”, započeo je 15.04.2014. godine. Ovim projektom obuhvaćeno je 10 Tuzlanskih obdaništa, gdje se planira izvršiti edukacija djece uzrasta 5 – 7 godina. Sa zaposlenicima obdaništa prethodno je održan sastanak, kako bi im se što bolje prikazao projekat selekcije otpada i njegov značaj.

Dogovorena  je suradnja sa JKP ” Komunalac ” Tuzla u smislu transporta prikupljenog otpada. Kako bi olakšali prikupljanje i selekciju otpada, nabavljene su  kante za odvojeno prikupljanje plastike i papira. U pitanju su  dvije vrste kanti, kako bi se u jednu odvajao plastični otpad a u drugu papir.

 

Amra imamović, dpl.ing

Koordinatorica projekta dipl.ing Amra Imamović, zadovoljna je realizacijom projekta i istakla je da su sva djeca veoma aktivna i zainteresovana za ideju primarne selekcije otpada. Amra je napomenula, da je projekat prilagođen uzrastu djece, te samim tim i radionice koje se obavljaju sa djecom su prilagođene  kako bi se što bolje predstavio problem otpada i važnost njegovog odvajanja.

Djeci se dijele brošure koje sadrže veoma interesantan sadržaj o problemima otpada, selekciji otpada, važnosti recikliranja otpada i mogućnosti njegovog razdvajanja.