Archive | Energija

Edukacija o energijskoj efikasnosti i OIE

Energijska efikasnost i obnovljivi izvori energije

Edukacija o energijskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije U Tuzli je 19.06 i 20.06. 2014. godine održana radionica ” Edukacija o energijskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije” . Projekat realizira REIC ( Regionalni centar za obrazovanje i informiranje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu ,neprofitna, nevladina organizacija osnovana 2005  u Sarajevu) u suradnji sa Fondacijom Heinrich […]

Continue Reading
Fallago Rig

BT potpisao ugovor vrijedan £440m sa UK vjetroelektranama

BT je potpisao dugoročni ugovor ( PPAs ) u vrijednosti od £440m sa tri vjetroelektrane u Škotskoj, Walesu, i Lancashire. Ugovor će osigurati više od 100Mw energije od obnovljivih izvora energije, da bi se pomoglo Velikoj Britaniji. Energija će biti osigurana od strane 48 turbina Fallago Rig vjetroelektrane,  koja se nalazi 35 km jugoistočno od Edinburgha […]

Continue Reading
Energija Vjetra Portugal

U Portugalu zaključeno, energija vjetra najjeftinija.

Portugalsko komunalno preduzeće (EDP), tvrdi da je energija vjetra najisplativija. Ovo komunalno poduzeće nedavno je objavilo podatke koji ukazuju kako je kopnena proizvodnja električne energije iz vjetra jeftinija od proizvodnje iz uglja i nafte, zbog čega je proizvodnja iz vjetroelektrana postala jedan od ekonomski najatraktivnijih izvora energije u Europi. Energija vjetra već je sada uspjela […]

Continue Reading
obnovljivi izvori energije

Njemačka – Rekord iz obnovljivih izvora

Njemačka ostvarila 74% električne energije iz obnovljivih izvora ovog mjeseca. Mnoge zemlje Europske unije i svijeta rade na problemu prizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Najveći uspjeh postigla je Njemačka,  koja je  vodeća zemlja u svijetu po proizvodnji energije, što su i dokazali proizvodnjom od 74% ukupne energije dobijene  iz obnovljivih izvora. Prema njemačkom think tanku Agora Energiewende, največi […]

Continue Reading

Powered by WordPress. Designed by WooThemes