Archive | Otpad

Reciklaža otpada, vrste otpada, zbrinjavanje otpada, deponije

Mihael Zmajlović, ministar zaštite okoliša i prirode RH WWF

Akcija “Velika čistka”

“Akcija ‘Velika Čistka’ dosad je dala rezultate koji su i iznad naših očekivanja. Inspekcijski nadzori, ali i stručna i financijska pomoć koju smo osigurali, rezultirali su time da su se gradovi i općine nakon desetljeća stagnacije konačno pokrenuli. Projekti koji su pokrenuti u posljednje dvije i pol godine, a koji su u izravnoj funkciji uspostave […]

Continue Reading

Nabavljeno 140 novih kontejnera

Nabavljeno 140 novih kontejnera za potrebe općine Bihać  Uz financijsku pomoć Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, općina Bihać i JKP Komrad, okončali su projekat pod nazivom “Nabavka i postavljanje kontejnerskih posuda za selektivno odvajanje otpada i realizacija I faze Plana prilagođavanja deponije „Gorjevac-Kruškovača“. Aplikant je bila općina Bihać, a korisnik […]

Continue Reading
Čišćenje gradskih ulica, općina Zvornik

Stanje okoliša u Zvorniku

Izgradnja sanitarne deponije na lokalitetu Crni vrh, problem divljih deponija u općini Zvornik, i stanje okoliša u Zvorniku Općina Zvornik prostire se na površini od 387 četvornih kilometara i nalazi se u sjeveroistočnoj Bosni. Grad Zvornik leži na istočnim obroncima Majevice na nadmorskoj visini od 146 metara. Općina Zvornik graniči sa općinama Šekovići, Osmaci, Kalesija, […]

Continue Reading
Otpad

Implementacije projekta „Spalionica otpada“

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko – sanskog kantona ; Održan sastanak na temu implementacije projekta „Spalionica otpada“ Dana 26. 06. 2014. godine u prostorijama Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, ministrica Sinha Kurbegović održala je sastanak na kojem su prisustvovali direktorica Javne ustanove „Veterinarski zavod“ Bihać, Hajida Beganović i […]

Continue Reading
Hrvatska, odvajanje smeća

Obaveza primarne selekcije – razdvajanja otpada i recikliranja

Obaveza primarne selekcije – razdvajanja otpada i recikliranja u Hrvatskoj Zagreb, 16. lipnja 2014. – S 24. julom ove godine općine i gradovi su dužni krenuti u odvojeno prikupljanje papira, metala, stakla, plastike, tekstila te problematičnog i glomaznog otpada funkcioniranjem jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području i postavljanjem odgovarajućeg broja i […]

Continue Reading
Amra imamović, dpl.ing

Selekcija Otpada

Primarna selekcija otpada u obdaništima u Tuzli   U okviru regionalnog projekta ENV.net – mreža na Zapadnom Balkanu i Turskoj koja podržava glas građana i njihov uticaj na reforme okolišnih procesa u skladu sa EU integracijama, „Centar za ekologiju i energiju“ je dobio sub-grant za realizaciju projekta „Primarna selekcija otpada u obdaništima“. Projekat primarne selekcije […]

Continue Reading

Powered by WordPress. Designed by WooThemes