Akcija “Velika čistka”

Mihael Zmajlović, ministar zaštite okoliša i prirode RH WWF

“Akcija ‘Velika Čistka’ dosad je dala rezultate koji su i iznad naših očekivanja.

Mihael Zmajlović, ministar zaštite okoliša i prirode RH WWF

Inspekcijski nadzori, ali i stručna i financijska pomoć koju smo osigurali, rezultirali su time da su se gradovi i općine nakon desetljeća stagnacije konačno pokrenuli. Projekti koji su pokrenuti u posljednje dvije i pol godine, a koji su u izravnoj funkciji uspostave sustava gospodarenja otpadom, vrijedni su 512 miliona kuna. To je dvostruko više nego 8 godina prije.

Pokrenule su se sanacije odlagališta i intenzivirale aktivnosti na izgradnji centara za gospodarenje otpadom. ‘Velika čistka’ ide dalje kako bi se sve aktivnosti nastavile i kako bismo u zadanom roku, do kraja 2018. godine, uspostavili cjelokupan sistem gospodarenja otpadom.”, rekao je danas ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović o rezultatima akcije “Velika čistka”.

Ministarstvo je u aprilu 2013. godine pokrenulo akciju pojačanih nadzora nad svim dionicima sustava – akciju “Velika čistka”. Na taj način želi se utjecati na maksimalno ubrzavanje svih zakonom propisanih koraka koji se trebaju provesti da bi se ostvarili preuzeti ciljevi i obaveze. Dosadašnje rezultate danas su medijima predstavili ministar Mihael Zmajlović, glavna inspektorica zaštite okoliša Jasna Paladin Popović, načelnica Sektora za održivo gospodarenje otpadom Sanja Radović Josić i Sven Müller, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Prvi korak bio je nadzor nad svim odlagalištima na kojima se godinama nije radilo gotovo pa ništa po pitanju sanacije. Inspekcija zaštite okoliša u 2013. godini nadzorom je obuhvatila 310 odlagališta, sva službena i takozvana “divlja” koja svojom veličinom ili sastavom otpada nalažu jednaki pristup.

Kroz te nadzore izrečeno je 47 mjera i 5 inspekcijskih rješenja. U inspekcijskim rješenjima bile su izrečene mjere zabrane odlaganja nekih vrsta otpada za koje odlagalište nema potrebne dozvole, a među njima su bili Zagreb, Zaprešić, Koprivnica, Trogir i Pazin.

Izrečene mjere i rješenja daju rezultate. Ako pogledamo samo 5 inspekcijskih rješenja izrečenih 2013. godine vidimo da je kod svih došlo do značajnih promjena. Zaprešić se uskladio i ishodio sve dozvole potrebne za sanaciju, Pazin je u roku tjedan dana dovršio sanaciju i ishodio dozvole, Koprivnica se uskladila. Trogir je dovršio kazetu i nakon 10 godina stagnacije pokrenuo sanaciju. Zagreb je nakon 20 godina napokon ovih dana donio Plan gospodarenja otpadom i izmjene u prostorno-planskoj dokumentaciji.

U 2014. godini inspekcija je obavila nadzor nad 360 odlagališta od kojih je njih 146 aktivnih, 72 zatvorena, 136 “divljih” odlagališta te 6 odlagališta građevinskog otpada. Izrečeno je 56 mjera i 8 inspekcijskih rješenja. Efekt koji su ova rješenja izazvala doveo je do toga da je s Fondom za zaštitu okoliša sklopljeno 299 ugovora o sanaciji vrijednih 45 miliona kuna. Do sada je sanirano 120 odlagališta. Njih 19 je u postupku sanacije, 12 u postupku natječaja, a 129 u postupku ishođenja dokumentacije za sanaciju.

Pokrenuto je i razdvajanje otpada, za što je gradovima i općinama sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom rok bio 24. srpnja 2014.

Direktor Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša, Sven Müller, iznio je najnovije podatke: “Od 2012. do novembra 2014. godine Fond je sufinancirao projekte ukupne vrijednosti 512 miliona kuna. Samo u posljednjih godinu dana gradovi i općine nabavili su preko 330.0000 kanti, preko 21.000 kontejnera. Postavljeno je ili se postavlja 18.000 zelenih otoka. Uz postojeće 101 reciklažno dvorište njih 108 je u izgradnji, a još ih je još 481 u planu. Time ćemo doći na 690 reciklažnih dvorišta što je i nešto više od procijenjenog potrebnog broja u Hrvatskoj.”

Intenzivirale su se i aktivnosti na izgradnji centara za gospodarenje otpadom kojih će u Hrvatskoj biti 13. Njihova ukupna vrijednost je 4,8 milijardi kuna i 90% iznosa za sufinanciranje je osigurano. Iz EU fondova osigurano je oko 70% sredstava dok ostatak iznosa do 90% investicije osigurava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Do kraja ove godine za probni rad će biti spremna prva dva centra, Marišćina i Kaštijun. U narednih 6 mjeseci planiramo prijaviti za EU sufinanciranje sljedećih 6 centara, a do konca 2015. godine kreću natječaji i za preostalih 5 centara.

Akcija “Velika čistka” ide dalje. Nastavit će se nadzor nad uspostavom razvrstavanja otpada, sanacija odlagališta i izgradnje centara za gospodarenje otpadom. Osim glomaznim i ambalažnim otpadom, u sljedećem razdoblju Ministarstvo će se posebno baviti električnim i elektoničkim otpadom, a kako bi sve trgovine počele provoditi obavezu preuzimanja otpadnih EE uređaja kako je i propisano.