O Eko Europa

Eko Europa je online magazin, koji se bavi prezentacijom najnovijiih novosti vezanih za ekologiju i ekološka zbivanja, iz svih dijelova Bosne i Hercegovine i Europe. Novosti će se uglavnom odnositi na glavne probleme i dešavanja koji ugrožavaju čistu i zdravu okolinu, te nastojanja određenih struktura vlasti i organizacija u sprovođenju i riješavanju postojećih problema. Tekstovi Eko Europa će imati zadatak podizanja svijesti građana za što boljim očuvanjem životne okoline, kao i uticaj na primjenu ekoloških zakona. Informisanja o sprovođenju i primjeni ekoloških zakona u svim granama industrije, potencijala obnovljive energije, zraka, recikliranje i zbrinjavanje svih vrsta otpada. Eko Europa je pouzdan izvor informisanja javnosti.