Implementacije projekta „Spalionica otpada“

Otpad

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko – sanskog kantona ;

Održan sastanak na temu implementacije projekta „Spalionica otpada“

OTPAD

Dana 26. 06. 2014. godine u prostorijama Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, ministrica Sinha Kurbegović održala je sastanak na kojem su prisustvovali direktorica Javne ustanove „Veterinarski zavod“ Bihać, Hajida Beganović i direktor Uprave  za civilnu zaštitu Unsko-sanskog kantona, Sead Aljić.

Tema sastanka bila je nastavak implementacije projekta  „Spalionica otpada“, sa kojim je JU „Veterinarski zavod“ Bihać aplicirao kod Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša za dobijanje sredstva iz ekoloških naknada za 2013. godinu. Projekat je od strane Ministarstva odobren za sufinanciranje, a danas je dogovoreno da će razliku sredstava financirati Uprava za civilnu zaštitu Unsko-sanskog kantona. Na ovaj način su obezbjeđena sredstva u iznosu od 143.000 KM, koja će biti dovoljna za završetak projekta „Spalionica otpada“ koji za krajnji cilj treba imati nabavljenu spalionicu za otpad animalnog i medicinskog porijekla.

Implementacijom ovog projekta koji treba biti okončan do kraja 2014. godine, kreirat će se uslovi da se na odgovarajući zakonski način zbrinjavaju ove dvije vrste otpada, a isti će za krajnji rezultat imati poboljšanje kvalitete življenja svih građana Unsko-sanskog kantona, i to ne samo sa ekološkog već i zdravstvenog aspekta.