Kompostiranje bio-otpada na području regije Bihać – 2014

Započela implementacija projekta ” Kompostiranje bio-otpada na području regije Bihać – 2014

Obzirom na ostvarena postignuća u provedbi projekta „Uvođenje kompostiranja bio-otpada na području Unsko-sanskog kantona i općine Drvar“ koji je sa velikim uspjehom implementiran 2013. godine, te na iskazani interes općina da se isti implementira i ove godine,Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša je u 2014. godini obezbijedilo sredstva za implementaciju istoga.

ZIPK1

Projekat čija je ukupna vrijednost cca.45.000 KM, i ove godine provoditi će se u svih osam općina Unsko-sanskog kantona i općini Drvar iz Livnjskog kantona, odnosno na području regije Bihać.

Cilj projekta „Kompostiranje bio-otpada na području regije Bihać – 2014“ je smanjenje bio-otpada u ukupnoj količini  komunalnog otpada na području navedenih devet općina, čime bi se značajno trebale reducirati količine otpada koje se odvoze na postojeća općinska odlagališta, a u budućnosti i na regionalno odlagalište otpada, te će se na taj način produžiti životni vijek deponija.

 

Značaj projekta pored toga što doprinosi unapređenju postojećeg stanja u sektoru upravljanja otpadom na području regije Bihać, ogleda se i u tome što njegova realizacija doprinosi implementaciji Zakona koji definišu ovu oblast, kao i implemetaciji Strategije zaštite okoliša Federacije BiH 2008. – 2018. i Federalnog plana upravljanja otpadom 2011.-2016.

Shodno navedenom, danas, 1. jula 2014. godine održavanjem prvog sastanka u općini Bihać, započela je zvanična implementacija projekta „Kompostiranje bio- otpada na području regije Bihać -2014“, a sastanci u ostalim općinama regije Bihać održat će do kraja ove sedmice. Cilj ovih sastanaka je detaljno upoznavanje predstavnika općina, javnih komunalnih preduzeća i predstavnika mjesnih zajednica sa projektom, ciljevima i očekivanim rezultatima koji se trebaju postići, kao i narednim aktivnostima koje je potrebno poduzeti kako bi implementacija projekta odvijala predviđenom dinamikom.

Pored pravila učešća u projektu na sastanku su dostavljeni i leci kako kompostirati, kako izgraditi kompostanu i sam poziv za učešće u projektu, pripremljeni od strane Ministarstva.