Stanje okoliša na području Unsko-sanskog kantona

Unsko-sanski kanton

Dostavljena Studija stanja okoliša na području Unsko-sanskog kantona

Dana 1. jula 2014. godine u prostorijama Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko – sanskog kantona održan je sastanak sa predstavnicima firme Limnos iz Ljubljane na temu definiranja narednih aktivnosti po pitanju implementacije projekta „Ekoremedijacija za zaštitu okoline i razvoj Unsko-sanskog kantona“.

Unsko-sanski kanton

 

Implementacija projekta „Ekoremedijacija za zaštitu okoline i razvoj Unsko-sanskog kantona“ započela je krajem 2013. godine i isti ima  za cilj unaprijediti stanje okoliša i stvoriti potrebne uslove za očuvanje i zaštitu prirode u Unsko-sanskom kantonu koristeći zelenu tehnologije poznatu pod nazivom „ekoremedijacija“.

Projektom će se izanalizirati okolišna situaciju u Unsko-sanskom kantonu i odrediti ključna okolišna pitanja za koja će se potom predložiti konkretni prijedlozi za ekoremedijaciju. Očekivani rezultati projekta su izrađena Studija stanja okoliša Unsko-sanskog kantona, koja je urađena od strane odabranog konsultanta i danas dostavljena Ministarstu. Ova Studja daje pregled postojećeg stanja okoliša, i na osnovu iste odredit će se ključna okolišna pitanja za koja će se predložiti konkretni prijedlozi za ekoremedijaciju na području osam općina Unsko-sanskog kantona i na osnovu kojih će općine ili druge zainteresirane strane u budućnosti moći aplicirati kod domaćih i međunarodnih donatora ili financijskih institucija.

Po završetku ove aktivnosti izradit će se pilot projekat ekoremedijacije, odnosno prečistač otpadnih voda biološkom metodom, koji će se nalaziti na području Biotehničkog fakulteta u Bihaću, koji će pored praktičnog imati i eksperimentalni karakter, jer će se u isti pored komunalnih voda ispuštati i toksične laboratorijske vode, te zatim na naučnoj i edukativnoj osnovi pratiti stanje parametara.

Ukupna vrijednost projekta je 391.166 KM. Projekat financiraju Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH u iznosu 156.470 KM, a razliku sredstava u iznosu od 234.696 KM, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko – sanskog kantona je obezbjedilo od strane Vlade Republike Slovenije, tj. Centra za međunarodni razvoj i saradnju.