Tag Archives | prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-Sanski kanton

Unsko-sanski kanton

Stanje okoliša na području Unsko-sanskog kantona

Dostavljena Studija stanja okoliša na području Unsko-sanskog kantona Dana 1. jula 2014. godine u prostorijama Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko – sanskog kantona održan je sastanak sa predstavnicima firme Limnos iz Ljubljane na temu definiranja narednih aktivnosti po pitanju implementacije projekta „Ekoremedijacija za zaštitu okoline i razvoj Unsko-sanskog kantona“.   Implementacija […]

Continue Reading
Otpad

Implementacije projekta „Spalionica otpada“

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko – sanskog kantona ; Održan sastanak na temu implementacije projekta „Spalionica otpada“ Dana 26. 06. 2014. godine u prostorijama Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, ministrica Sinha Kurbegović održala je sastanak na kojem su prisustvovali direktorica Javne ustanove „Veterinarski zavod“ Bihać, Hajida Beganović i […]

Continue Reading

Powered by WordPress. Designed by WooThemes