WWF Karavan za živi Dunav na putovanju kroz Srbiju

 WWF je krenuo na dug put Karavanom za živi Dunav koji kroz regionalnu putujuću interaktivnu izložbu ukazuje na značaj vode kao prirodnog resursa

WWF

WWF je krenuo na dug put Karavanom za živi Dunav koji kroz regionalnu putujuću interaktivnu izložbu ukazuje na značaj vode kao prirodnog resursa, vodenih ekosistema i neophodnost zaštite i obnove vlažnih područja.

Povodom aktivnosti u okviru ovogodišnjeg Dana Dunava, Karavan za živi Dunav obilazi nekoliko gradova u Srbiji:

Niš, 27. jun – Trg Kralja Milana, od 10 do 19h
Beograd 28. i 29. jun – Ada Ciganlija (kod restorana Jezero), od 10 do 19h
Novi Sad 1. jul – Štrand, od 10 do 19h
Sombor 3. jul – Trg Svetog Đorđa, od 10 do 19h

Pored Srbije, Karavan će posjetiti još 21 lokaciju u pet zemalja u regionu i to u Austriji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Mađarskoj i Rumuniji do kraja ljeta 2015. Uz pomoć zanimljivih i interaktivnih edukativnih alata, ova inicijativa će ukazati na važnost vlažnih i plavnih područja za dobrobit ljudi i prirode u smislu odbrane od poplava, pružanja usluga ekosistema i slično.

Karavan je u Srbiji organizovan uz pomoć lokalnih partnerskih organizacija i udruženja i to Refugijum i NIDSB Josif Pančić iz Novog Sada,  Prostor iz Niša, kao i Moj kanal i Poduna iz Sombora.

“Kako bi se jedinstvene vrijednosti rijeke Dunav očuvale, neophodno je mudro i integralno upravljati njegovim slivom kroz povezivanje sektora vodoprivrede, zaštite prirode, šumarstva,poljoprivrede i energetike. WWF u regionu zajedno sa partnerima radi na zaštiti i očuvanju Dunava i njegovih pritoka, kao i jačanju uloge javnosti kroz edukaciju što zapravo i jeste cilj Karavana za živi Dunav. Pozivamo vas da posjetite Karavan i na zanimljiv način naučite o Dunavu, živom svijetu u njemu i značaju vodenih ekosistema za ljude”, izjavila je Duška Dimović, direktorica programa WWF-a u Srbiji.

Sam Karavan dio je šire regionalne inicijative za obnovu vlažnih i plavnih područja duž Dunava u šest zemalja Dunavskog sliva koju zajednički sprovode WWF i Coca-Cola sistem.

Duž  Dunava  regulacijom riječnog vodotoka za potrebe riječne plovidbe, poljoprivrede, eksploatacije šljunka i izgradnje brana u poslednjih 150 godina uništeno je 80 odsto  prirodnih vlažnih područja, kao biološki najproduktivnijih staništa. Posljedice su višestruke, među njima su smanjenje populacija riba, narušavanje staništa koja naseljavaju brojne vrste biljaka i životinja, pogoršanje kvaliteta voda, kao i smanjenje površina vlažnih staništa koje su prirodni rezervoari i značajno ublažavaju uticaj poplavnih voda.

„Ako bi se plavnim područjima vratila njihova prirodna uloga i kapacitet da zadržavaju vodu, bile bi obezbjeđene dobrobiti za prirodu i ljude , poput prečišćavanja voda i ublažavanja  efekte poplava, ekoturizma i zaštite biodiverziteta”, smatra Dimović.

U narednih sedam godina, zajednička inicijativa Coca-Cola sistema i WWF-a ima za cilj povećanje kapaciteta rijeke za 12 miliona m³ (4800 olimpijskih bazena) i obnovu više od 53 km² vlažnih staništa (veličine 7422 fudbalskih terena). Tom prilikom će u Srbiji će biti obnovljeni bare Semenjača i Šarkanj, kao  i lokalitet  Bestrement na području Specijalnog rezervata prirode “Gornje Podunavlje” uz Dunav.