Ikea WWF

Za zelena pluća Beograda

6th Decembar 2014 Samira Civic 0

Kompanija IKEA i WWF-Svjetski fond za prirodu nastavili globalni saradnju i započeli lokalnu akciju pošumljavanja Košutnjaka. Zajedničkom inicijativom kompanije IKEA i WWF- Svetskog fonda za […]

konferencija Parkovi Dinarskog luka (c) WWF

Održivi turizam

7th Oktobar 2014 Samira Civic 0

Održivi turizam mora postati prioritet za zaštićena područja regije Dinarskog luka Brijuni, Hrvatska – Važnost razumijevanja održivog turizma i njegovo primjenjivanje u zaštićenim područjima regije […]

Bitka za Sutjesku

30th Juli 2014 Samira Civic 0

Na konferenciji za novinare predstavljen nastavak kampanje Bitka za Sutjesku Danas je na konferenciji za novinare predstavljen nastavak kampanje Bitka za Sutjesku, te pokretanje inicijative […]

Dan “Evropskog Amazona” .

Dan “Evropskog Amazona”

13th Juli 2014 Samira Civic 0

Velikim skokom u Dunav, Muru i Dravu, WWF proslavio Dan “Evropskog Amazona” Nekoliko hiljada ljudi je širom budućeg UNESCO Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u 15 […]