Dan “Evropskog Amazona”

Dan “Evropskog Amazona” .

Velikim skokom u Dunav, Muru i Dravu, WWF proslavio Dan “Evropskog Amazona”

Nekoliko hiljada ljudi je širom budućeg UNESCO Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u 15 časova istovremeno skočilo u Muru, Dravu i Dunav kako bi pokazali značaj čistih rijeka i zdravih riječnih ekosistema. Time je WWF, uz niz drugih aktivnosti na Dunavu, Muri i Dravi, zajedno sa svojim partnerima obilježio Dan “Evropskog Amazona” .

Dan “Evropskog Amazona” .

Zajednička inicijativa WWF-Svjetskog fonda za prirodu i EuroNatura za očuvanje „Evropskog Amazona i uspostavljanje UNESCO prekograničnog rezervata biosfere „Mura-Drava-Dunav”, predstavlja prvo zaštićeno područje u svijetu u  pet zemalja – Srbija, Hrvatska, Mađarska, Slovenija i Austrija.

“Ubjeđena sam da ekološka vrijednost ove tri rijeke ima veliki potencijal da zbliži pet zemalja obuhvaćenih rezervatom biosfere. Njihova dugoročna zaštita  zahtjeva veliku lokalnu podršku i angažovanje ljudi u svih pet zemalja rezervata”, smatra Duška Dimović, direktorica programa WWF-a u Srbiji.

Prekogranični UNESCO rezervat biosfere će se sastojati od preko 13 zaštićenih područja u regionu Mura-Drava-Dunav na ukupnoj površini od oko 1.000.000 hektara. Ovim zajedničkim riječnim ekosistemom će se upravljati na održiv način kako bi se dao ekonomski podsticaj i podstakao razvoj regiona.

 Pije dvije godine, UNESCO je proglasio Prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav u Hrvatskoj, a 2009. godine u Mađarskoj, Svijetskom prirodnom baštinom. Srbija je svoju nominaciju predala UNESCO Komisiji  u septembru 2013. godine.

Jedno od ovih trinaest zaštićenih područja je i Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje, anominacijom su obuhvaćeni i Park prirode Tikvara i Specijalni rezervat prirode Karađorđevo.  Upravo iz tog razloga, WWF u Srbiji je ovaj dan obilježio na Velikom bačkom kanalu u Somboru, koji se nalazi neposrednoj blizini  SRP Gornje Podunavlje.

U saradnji sa lokalnim partnerskim organizacijama, udruženjem građana “Moj kanal” i “Podunav”, organizovane su kreativne radionice za djecu i Veliki skok (Big Jump) tačno u 15 časova. Sam Veliki skok dio je evropske inicijative za čiste rijeke i održava se širom Evrope.

Dan Evropskog Amazona (Prekograničnog UNESCO Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav) se obilježava od 2013. godine. Sam datum, 14. jul, izabran je u spomen na Martina Šnajdera Jakobija iz organizacije EuroNatur, prerano preminulog začetnika ideje o penta-lateralnom prekograničnom rezervatu biosfere, koji je rođen na ovaj dan. EuroNatur i WWF su napravili prve napore u prepoznavanju ovog područja kao rezervata biosfere još pre više od deset godina.