Tag Archives | Srbija

Zeleni Srbije

Ekološka propast Srbije

Ekološka propast Srbije koja se upravo odigrava biće najveća prepreka integracijama. Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije koji je objavljen u srijedu, 08. oktobra je ocjenio napredak u oblasti životne sredine kao krajnje nezadovoljavajući. U svim oblastima od zaštite prirodnih dobara, do kvaliteta vazduha, upravljanja otpadom, kvaliteta vode, industrijskog zagađenja i upravljanja rizicima, upravljanja hemikalijama, […]

Continue Reading
Dan “Evropskog Amazona” .

Dan “Evropskog Amazona”

Velikim skokom u Dunav, Muru i Dravu, WWF proslavio Dan “Evropskog Amazona” Nekoliko hiljada ljudi je širom budućeg UNESCO Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u 15 časova istovremeno skočilo u Muru, Dravu i Dunav kako bi pokazali značaj čistih rijeka i zdravih riječnih ekosistema. Time je WWF, uz niz drugih aktivnosti na Dunavu, Muri i Dravi, […]

Continue Reading
WWF

WWF Karavan za živi Dunav na putovanju kroz Srbiju

 WWF je krenuo na dug put Karavanom za živi Dunav koji kroz regionalnu putujuću interaktivnu izložbu ukazuje na značaj vode kao prirodnog resursa WWF je krenuo na dug put Karavanom za živi Dunav koji kroz regionalnu putujuću interaktivnu izložbu ukazuje na značaj vode kao prirodnog resursa, vodenih ekosistema i neophodnost zaštite i obnove vlažnih područja. […]

Continue Reading

Powered by WordPress. Designed by WooThemes