Obnove vlažnih područja duž Dunava

Jaroslav Pap - Gornje Podunavlje

Srbija će imati višestruke koristi od obnove vlažnih područja duž Dunava

Beograd/Sofija – WWF-Svijetski fond za prirodu i Coca-Cola sistem danas su najavili novo sedmogodišnje partnerstvo za obnovu vlažnih i plavnih područja duž Dunava u šest zemalja Evrope (Austrija, Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Rumunija i Srbija).

Jaroslav Pap - Gornje Podunavlje

Ambiciozni projekat, ukupne vrijednosti 4.4 miliona dolara, ima za cilj povećanje kapaciteta rijeke za 12 miliona m³ (4800 olimpijskih bazena) i obnovu više od 53 km² vlažnih staništa (veličine 7422 fudbalskih terena) do 2020. godine. U Srbiji će biti obnovljeni bara Štrbac i lokalitet Bestrement na području Specijalnog rezervata prirode “Gornje Podunavlje” uz Dunav.

Duž Dunava, druge najduže rijeke u Evropi, regulacijom riječnog vodotoka za potrebe riječne plovidbe, poljoprivrede, eksploatacije šljunka i izgradnje brana u poslednjih 150 godina uništeno je 80 odsto prirodnih vlažnih područja, kao biološki najproduktivnijih staništa. Ovi projekti su sprovođeni iz niza razloga uključujući potrebu za hidroenergijom, održavanjem plovnih puteva i zadržavanjem plavnih voda.
Posledice su višestruke, među njima su smanjenje populacija riba, narušavanje staništa koja naseljavaju brojne vrste biljaka i životinja, pogoršanje kvaliteta voda, kao i smanjenje površina vlažnih staništa koje su prirodni rezervoari i značajno ublažavaju uticaj poplavnih voda.
Tokom sedmogodišnjeg perioda obnove, Coca-Cola sistem će podržati aktivnosti kojima će se ponovo uspostaviti veze između nekadašnjih plavnih područja i poboljšati kapacitet za ublažavanje poplava, obnoviti vlažna staništa za najugroženije vrste i izgraditi riblje staze na branama, te i omogućiti migracija riba. Uticaj obnavljanja vlažnih staništa je značajan posebno kad se uzmu u obzir nedavne poplave sa razornim posljedicama koje su mogle biti ublažene da su plavna područja uz rijeke bila u punom kapacitetu.
„Zajedno, WWF i Coca-Cola sistem, uz lokalne vlade i organizacije u zemljama Dunavskog sliva, će očuvati i obnoviti vitalna vlažna i plavna područja za dobrobit ljudi i prirode“, izjavio je Andreas Bekman, direktor WWF Dunavsko-karpatskog programa. „U isto vrijeme namjeravamo da stvorimo regionalni pokret za očuvanje i obnovu vlažnih područja, te i za dobro upravljanje vodnim resursima“.

U Srbiji će biti obnovljena bara Šarkanj i lokalitet Bestrement na području Specijalnog rezervata prirode “Gornje Podunavlje” duž nekadašnjeg plavnog područja Dunava. Ovo područje dio je budućeg UNESCO Prekograničnog rezervata biosfere “Mura-Drava-Dunav”, poznatog i kao Evropski Amazon, koji se proteže od Austrije, preko Slovenije, Mađarske i Hrvatske sve do Srbije.
Bestrement obuhvata nekadašnje plavno područje Dunava, ali je odsječen od riječnog toka zbog izgradnje nasipa i skoro je potpuno obrastao trskom i vrbama. U prošlosti je ova oblast bila veoma bitna za razmnožavanje i migraciju 700 parova čaplji i drugih vrsta ptica, ali je nažalost izgubila svoju funkciju usled sušenja i obrastanja vegatacijom. Cilj projekta je poboljšanje vodnog režima tokom cijele godine obnavljanjem već postojećih kanala za irigaciju i konstrukcijom ustava. Osim unapređenja biodiverziteta, aktivnosti će biti usmjerene i na dobrobit lokalnih zajednica kroz razvoj ekoturizma, prvenstveno posmatranje ptica.
„Ovo je najveći pojedinačni program koji je Coca-Cola fondacija do sada podržala u Evropi“, izjavila je Ulrike Sapiro, direktorica odjeljenja za zajednice i životnu sredinu Coca-Cola kompanije u Evropi. „Sa WWF-om radimo od 2007. kako bi očuvali slatkovodne resurse širom sveta i napravili održive promjene u našem poslovanju. Svjesni smo da je voda ograničen resurs. To je ujedno i glavni sastojak naših proizvoda. Zato se zalažemo za kontinuirano poboljšanje efikasnosti korišćenja vode i rad s WWF-om kako bi postigli ostvarenje naših ambicioznih globalnih ciljeva“.

Kako bi podigli svest o neophodnosti zaštite i obnove vlažnih područja, WWF i Coca-Cola sistem pokreću Karavan za živi Dunav, koji će početi na Dan Dunava (29. jun 2014.) u Srbiji, a obići će više od 25 lokacija širom Austrije, Bugarske, Hrvatske, Mađarske, Rumunije i Srbije do kraja ljeta 2015. Karavan će ukazati na važnost vlažnih i plavnih područja za dobrobit ljudi i prirode koristeći zanimljive i interaktivne edukativne alate.

Karavan za živi Dunav će obići nekoliko gradova u Srbiji povodom Dana Dunava i to Niš, 27. juna, Beograd 28. i 29. juna, Novi Sad 1. jula i Sombor 3. Jula.