Energijska efikasnost i obnovljivi izvori energije

Edukacija o energijskoj efikasnosti i OIE

Edukacija o energijskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije

U Tuzli je 19.06 i 20.06. 2014. godine održana radionica ” Edukacija o energijskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije” . Projekat realizira REIC ( Regionalni centar za obrazovanje i informiranje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu ,neprofitna, nevladina organizacija osnovana 2005  u Sarajevu) u suradnji sa Fondacijom Heinrich Böll Stiftung. Edukacija o energijskoj efikasnosti i OIE Ciljne skupine radionice su bile, lokalne vlasti (opštinski službenici), preduzeća koja se bave proizvodnjom energije (javna, privatna), korisnici javnih zgrada (škole, bolnice), nevladine, neprofitne organizacije(npr. udruženje opština), razvojne agencije, predstavnici fondova za OIE i EE, privredne komore, predstavnici političkih partija. Osnovni cilj edukacije u okviru projekta je bio da se predstavi što intenzivnije korištenje energije iz nekarbonskih izvora energije (energijska efikasnost i obnovljivi izvori energije) za energijske potrebe, u prvom redu, javnih zgrada u BiH. Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica u BiH za implementaciju projekta održive energije kroz povećanje znanja o mjerama za EE i OIE i lokanom energijskom planiranju. Regionalni centar za obrazovanje i informiranje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu (REIC) je neprofitna organizacija osnovana 2005. godine, sa sjedištem u Sarajevu. Vizija REIC-a je da postane focalpoint jačanja sposobnosti za okolinsko obrazovanje i održivi razvoj u Jugoistočnoj Evropi.Strateška misija je osposobljavanje za praktičnu integrativnu politiku u oblasti okolinskog obrazovanja kroz interdisciplinarni pristup. REIC ima namjeru da pruža informacije i učestvuje u projektima planiranja i upravljanja obrazovnim procesima za dobrobit politike održivosti. Održavanje radionice ima za cilj podizanje svijesti o značaju energijske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije kao šansi za razvoj na lokalnom nivou i kreiranje novih radnih mjesta. Radionici su prisustvovali predstavnici općina, nevladinih organizacija, razvojnih agencija i drugih organizacija koje su aktivno uključene u ovu problematiku. S ciljem procjene potreba za edukacijom, projektni tim je pripremio upitnike koji su poslani na adrese svih opština u BiH, regionalnim razvojnim agencijama, nevladinim organizacijama i dr. Slanje upitnike je počelo u martu, a učesnici su dostavljali prijave za učešće na radionicama uz popunjene upitnike. Popunjeni upitnici će se koristiti za izradu programa dvodnevne radionice o energijskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije. Na treninge su pozvani svi koji su popunili i dostavili upitnike. Učešće na treningu je besplatno, a REIC će snositi troškove prevoza i smještaja za one kojima je smještaj potreban. Trening će biti održavan na četiri različite lokacije u BiH. Lokacije će biti odabrane u zavisnosti od teritorijalne raspodjele učesnika. Za učesnike će biti pripremljeni pisani materijali, a radionice će biti interaktivne. Na kraju svake radionice učesnici će raditi evaluaciju. Učesnici će dobiti certifikat o učešću na radionici. Predavači i treneri na radionicama će biti stručnjaci iz REIC-a, kao i drugi eksperti za pojedine oblasti. –       prof. dr. Aleksandar Knežević, Doktor tehničkih nauka – REIC Sarajevo –       Vedad Suljić, dipl. ecc – REIC Sarajevo –       Nihad Harbaš, mr.dipl. ing. maš.–CETEOR Sarajevo