U Portugalu zaključeno, energija vjetra najjeftinija.

Energija Vjetra Portugal

Portugalsko komunalno preduzeće (EDP), tvrdi da je energija vjetra najisplativija.

Energija Vjetra Portugal

Ovo komunalno poduzeće nedavno je objavilo podatke koji ukazuju kako je kopnena proizvodnja električne energije iz vjetra jeftinija od proizvodnje iz uglja i nafte, zbog čega je proizvodnja iz vjetroelektrana postala jedan od ekonomski najatraktivnijih izvora energije u Europi. Energija vjetra već je sada uspjela dobiti snažnu podršku diljem Europe, a mnoge zemlje ulažu velika sredstva u nove offshore projekte vjetroelektrana. Neovisno o novim podacima, vjetar se uvijek smatrao jednim od skupljih načina proizvodnje energije, posebno naspram proizvodnje iz fosilnih goriva.

No, EDP procjenjuje da je prosječna cijena električne energije iz onshore vjetroelektrana oko 20% jeftinija nego električna energija proizvedena iz uglja ili nafte. Iako su procjene prvenstveno usmjerene prema Europi, EDP također procjenjuje kako je energija vjetra u SAD-u također znatno jeftinija nego proizvodnja iz fosilnih goriva.

Prema svim parametrima energija vjetra postaje sve popularnija na dnevnoj bazi. Potrošači u mnogim dijelovima svijeta snažno se zalažu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije u nadi kako će njihove zemlje odustati od proizvodnje iz prljavih izvora. Vlade diljem svijeta prepoznale su ovaj gospodarski i ekološki potencijal te podupiru ili direktno ulažu u obnovljive izvore energije, što je i dovelo do naglog pada cijene energije proizvedene iz OIE u odnosu na ranija razdoblja.