Uloženo preko 20 miliona kuna

Hrvatska parkovi prirode

U zaštićena područja uloženo preko 20 miliona kuna

Hrvatska parkovi prirode

“Prirodne ljepote koje imamo bez sumnje su naš najveći resurs, neprocjenjivo bogatstvo na koje imamo pravo biti ponosni. Ali tim bogatstvom moramo mudro raspolagati, u našim nacionalnim i parkovima prirode moramo omogućiti održivi razvoj uz zaštitu temeljnih fenomena zbog kojih su i proglašeni zaštićenima. Ulaganjima u posjetiteljsku infrastrukturu želimo podići razvojni potencijal parkova.

U posljednje 2,5 godine uloženo je preko 200 miliona kuna, a u pripremi su projekti s kojima ćemo iznos podići na 800  miliona kuna i koji će se sufinancirati iz EU fondova. Time omogućujemo razvoj od kojega koristi mogu imati svi – država kroz podizanje turističke ponude i novih turističkih sadržaja, park kroz dodatne prihode za zaštitu prirode, a lokalnoj zajednici omogućujemo razvoj poljoprivrednih, turističkih i uslužnih djelatnosti”, rekao je jučer ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović na Mljetu.

Ministar Zmajlović na otoku Mljetu je održao sastanak sa direktorima svih 19 nacionalnih parkova i parkova prirode na temu unaprjeđenja upravljanja, dosadašnjih ulaganja i pripreme projekata s naglaskom na one koji su u pripremi za sufinanciranje iz EU fondova.

U zadnjih par godina, naglasio je ministar, pokrenuto je više projekata i osigurano je financiranje u većim iznosima nego desetljećima dosad. Kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija Hrvatska do 2020. godine iz EU fondova planira povući još 550 miliona kuna.

Među projektima koji će se realizirati iz EU fondova su, naprimjer, projekti uređenja posjetiteljskog centra u Puljanima i ulaza Lozovac u Nacionalnom parku Krka vrijedni preko 110 miliona kuna, izgradnja posjetiteljskog centra u Krasnom u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit vrijednog 30 miliona kuna ili poboljšanje posjetiteljske infrastrukture u Nacionalnom parku Paklenica u vrijednosti od preko 45 miliona kuna.

Osim iz EU fondova, projekti u zaštićenim područjima financiranju se i od strane Ministarstva kroz “Projekt integracije u EU Natura 2000” i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Kroz “Projekt integracije u EU Natura 2000” u posljednje dvije godine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode te drugim zaštićenim područjima realizirano je 16 projekata ukupne vrijednosti 36,4 miliona kuna, a u toku su radovi na četiri projekta vrijedna 23,5 miliona kuna.

U fazi konkursa za radove su 3 projekta vrijedna 4,1 miliona kuna – projekt izgradnje poučne staze na području ekološke mreže otok Murter od Jezera do Tisnog, poučne staze Imotska jezera-Gaj te postavljanje sustava signalizacije i interpretacije na otvorenom u Parku prirode Telašćica. U narednom razdoblju ide se u uređenje posjetiteljskog centra u uvali Vrulje u Nacionalnom parku Kornati i posjetiteljske infrastrukture za prezentaciju špilje Vrlovka u Karlovačkoj županiji, a vrijednost ta dva projekta je 3,7 miliona kuna.

Ulaganja u zaštitu prirode od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost u ove dvije godine višestruko premašuju iznose iz prethodna dva mandata bivših vlada. Fond je od svog početka rada 2004. do danas u zaštitu prirode ukupno uložio 48,6 miliona kuna. Samo je nacionalnim parkovima, parkovima prirode i javnim ustanovama za upravljanje prirodnim vrijednostima u zadnje dvije godine dodijeljeno 22,14 miliona kuna što je čak 71% ukupno dodijeljenih sredstava od početka rada Fonda 2004. godine.

Fond je osigurao i gotovo 5 miliona kuna za izradu dokumentacije za prijavu projekata na EU fondove, a upravo taj početni korak, financiranje dokumentacije za prijavu, nekim je parkovima dosad bio najveća prepreka za povlačenje sredstava.

Uz sredstva za unaprjeđenje posjetiteljske infrastrukture iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija Hrvatskoj su na raspolaganju i sredstva za zaštitu i obnovu bioraznolikosti i tla, promicanje usluga ekosustava uključujući ekološku mrežu NATURA 2000 i zelenu infrastrukturu za što nam je do 2020. na raspolaganju preko 900 miliona kuna. Tim sredstvima realizirat će se projekti poput izrade okvira za upravljanje Natura 2000 područjima, monitoringa ptica, kartiranja i procjena stanja ekosustava i njihovih usluga, izgradnje oporavilišta za skrb o ozlijeđenim životinjama, provedbe akcijskih planova za očuvanje strogo zaštićenih divljih vrsta oporavka te projekata razminiranja.

“Ulažemo i u vizualnu prepoznatljivost zaštićenih područja. Svih 19 nacionalnih parkova i parkova prirode objedinjujemo pod zajednički brend “Parkovi Hrvatske”. Novi vizualni identitet omogućit će bolju turističku promociju svih parkova na globalnoj razini. Tako da na koncu cijela Hrvatska postane i ostane prepoznata kao nacionalni park Europe”, rekao je ministar.