U općinama Unsko-sanskog kantona uskoro kontejneri za električni i elektronski otpad

elektronski otpad

U općinama Unsko-sanskog kantona uskoro kontejneri za električni i elektronski otpad

elektronski otpad
Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona u saradnji sa ovlaštenim operaterom za zbrinjavanje elektičnog i elektronskog otpada ZEOS eko-sistem d.o.o. Sarajevo za javna komunalna preduzeća koja su iskazala interes, privodi finalne aktivnost nabavke i dostve specijaliziranih rotacionih kontejnera za ove vrste otpada.

Tako će u javnim komunalnim preduzećima koji su potpisali ugovor sa ovim ovlaštenim operaterom u općinama Bihać, Bosanska Krupa, Bužim, Ključ, Sanski Most i Velika Kladuša biti smješteni kontejneri u koje će građani moći odlagati električni i elektronski otpad, a po punjenju istoga, ovlašteni operator će isti preuzimati uz odgovarajuću naknadu prema javnom komunalnom preduzeću.

Aktivnost se odvija u okviru projekta pod nazivom ee@otpad.usk  , koji provodi Ministarstvo sa svrhom  upoznavanja svih uključenih strana sa svim aspektima sistema zbrinjavanja električnog i elektronskog otpada, od načina i postupka prijave na tržište, organizovanja sistema preuzimanja, skupljanja i obrade, te na kraju definiranja uloge javnih komunalnih preduzeća i drugih subjekata u cijelom sistemu.

„Obzirom da sa područja našeg Kantona jedino javna komunalna preduzeća iz općina Bosanski Petrovac i Cazin, nisu do sada prihvatila ovu aktivnost, nadamo se da će isti prepoznati koristi zbrinjavanja i ove dvije vrste otpada i u dogledno vrijeme također potpisati ugovor kako bi u svim općinama našeg Kantona na odgovarajući način zbrinjavala se i ove vrste otpada“ – istakla je ministrica Kurbegović.