Grad Zagreb će uložiti tužbu Upravnom sudu

Spalionica otpada

Grad Zagreb će na odluku Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja koje je Gradu Zagrebu odbilo dati lokacijsku dozvolu za izgradnju postrojenja za termičku obradu otpada na lokaciji Žitnjak – istok uz površinu kompleksa Centralnog uređenja za pročišćavanje otpadnih voda uložiti tužbu Upravnom sudu, stoji u priopćenju Ureda gradonačelnika.

Spalionica otpada

“Do okončanja upravnog spora Grad Zagreb će nastaviti i dovršiti postupke koje je započeo paralelno s podnošenjem zahtjeva za lokacijsku dozvolu – postupke donošenja plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba sa strateškom procjenom utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom i Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Zagreba”, navodi se u priopćenju.

Ured gradonačelnika podsjeća da su ti postupci u završnoj fazi o čemu svjedoči i okončana javna rasprava o tim dokumentima. Nakon tematske sjednice Gradske skupštine 28. kolovoza 2014. će se ti materijali uputiti na razmatranje i donošenje na radnu sjednicu Gradske skupštine koja će se održati u rujnu.

Temeljem tako donesenog Plana gospodarenja otpadnom Grada Zagreba će se, bez obzira na upravni spor, pokrenuti novi postupak kojim će se zatražiti izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u svojoj odluci o odbijanju lokacijske dozvole navelo kako Grad Zagreb nije donio Plan gospodarenja otpadom te da samim time ne može biti utvrđena količina ostatnog i opasnog otpada. Također, time nisu utvrđene i vrste i količine otpada koje se planira zbrinjavati u postrojenju za termičku obradu otada.

Ministarstvo graditeljstva smatra i da idejni projekt ne sadrži način zbrinjavanja ostatnog otpada, količine i mjesto zbrinjavanja, kao niti način i mjesto zbrinjavanja opasnog otpada s filtera. Uz to, idejni projekat nije potpun u dijelu uvjeta i načina priključenja postrojenja za termičku obradu otpada na elektroenergetsku mrežu i toplovod s mogućnošću prihvata proizvedene energije te da projekt ne prikazuje interakciju nove građevine u odnosu na izgrađene građevine prečistača otpadnih voda.