Radionica u okviru regionalnog programa ECRAN/ECENA

Ankara-radionica

U Ankari se u periodu od 15. do 16. 10 2014. godine održala radionica u okviru regionalnog programa ECRAN/ECENA za jačanje kapaciteta o integralnoj metodi procjene rizika industrijskih postrojenja (IRAM).

Ankara-radionica

Učesnici ove radionice su predstavnici iz zemalja regije: Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosove, Crne Gore, Srbije i Turske. Korisnici ovog regionalnog projekta ECRAN/ECENA su predstavnici navedenih zemalja koji rade u okolišnoj inspekciji, predstavnici koji rade na izdavanju okolišnih dozvola i rukovodioci politika iz ove oblasti. U radu radionice učestvovali su predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma Mladen Rudež i Suada Numić.

Rad radionice se odvijao u skladu sa sljedićim dokumentima: Preporuke za minimum kriterija provođenja  okolišne inspekcije (RMCEI), Direktive o industrijskim emisijama (IED) i Direktive o kontroli postrojenja visokog rizika od akcidenta i opasnim supstancama. Radionica obrađuje plan i program za inspekcijski nadzor SEVESO postrojenja. Inspekcijski nadzor sadrži opis i učestalost inspekcijskog nadzora velikih industrijskih postrojenja koja imaju okolišnu dozvolu, a u kojima su propisani uvjeti i mjere koje treba provesti u okviru postojećeg monitoringa.

U praktičnom radu na radionici su obrađena tri primjera procjene rizika za metodu IRAM: web aplikacije kod instalacija koje nisu IED instalacija (tektilna industrija), zatim hemijska tvornica koja pripada kategoriji SEVESO postrojenja i na kraju IED/IPPC instalacija – tvornica aluminijuma.