Oprez zbog planirane eksploatacije nafte u Jadranu

More_Opatija-manje

Savjetodavno tijelo Europskog parlamenta nalaže oprez zbog planirane eksploatacije nafte u Jadranu

More_Opatija-manje

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) na svojoj plenarnoj sjednici usvojio mišljenje o nedavno objavljenom prijedlogu Strategije EU-a za jadransku i jonsku regiju. EGSO, kao savjetodavna institucija donosi zajednička mišljenja predstavnika poslodavaca, sindikata i civilnog društva o prijedlozima novih direktiva ili politika EU-a. Tako donesena mišljenja služe kao jedna od podloga pri donošenju odluka u EU institucijama.

Na inicijativu predstavnika okolišnih udruga iz Hrvatske okupljenih u nacionalnu mrežu Zeleni forum, dugogodišnjeg okolišnog aktivista Tonija Vidana, u tekst dokumenta unesena je točka koja naglašava rizike od mogućih istraživanja i eksploatacije nafte u Jadranskom i Jonskom moru. U tekstu se predlaže “pozorno procjenjivanje” i “osiguravanje suglasnosti svih relevantnih država” za “razvoj novih aktivnosti istraživanja i iskorištavanja ležišta ugljikovodika”. Posebnim amandmanom nalaže se i provedba Strateške procjene utjecaja na okoliš.

Zelena akcija upozorava na potpuno neodgovorno i neprihvatljivo srljanje Ministarstva gospodarstva u istraživanje i najave eksploatacije nafte na Jadranu. Posebno zabrinjava dosadašnja neaktivnost Ministarstva okoliša, čime se jasno pokazuje kako naše institucije nisu osposobljene za kvalitetno upravljanje tako rizičnim aktivnostima u našem najvrjednijem eko sustavu, Jadranskom moru.

Vjerujemo kako će dionici koji su zainteresirani za održivo gospodarenje Jadranom uključivanjem u javnu raspravu o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš odbaciti mogućnost eksploatacije nafte kao prerizične aktivnosti na Jadranu.