Održivi razvoj i eko turizam

Una Bihać

Glavna tema ovogodišnjeg sajma EKOBIS bila je Konferencija o regionalnoj saradnji pod nazivom “Održivi razvoj i eko turizam”, ali su predstavljeni i brojni drugi saržaji vezani za pitanja ekologije i očuvanja životne sredine u BiH i regionu.

U Bihaću je od 4. do 7. septembra ove godine održan 12. Međunarodni ekološki sajam  “EKOBIS 2014”, na kome je učestvovalo 250 izlagača iz sedam zemalja, među kojima su pored BiH bile zastupljene Hrvatska, Slovenija, Srbija, Austrija, Njemačka, Slovačka i Mađarska. Glavna tema ovogodišnjeg sajma bila je Konferencija o regionalnoj saradnji pod nazivom „Održivi razvoj i eko turizam“, ali su predstavljeni i brojni drugi sadržaji vezani za pitanja ekologije i očuvanja životne sredine.

Una Bihać

Inače, EKOBIS je sajam izložbeno-prodajne orijentacije, namijenjen proizvođačima hrane te firmama iz prehrambene, drvne, tekstilne, turističke i drugih industrija, naručito onih vezanih uz ekološku proizvodnju i proizvodnju opreme za zaštitu okoliša.

Njegov izložbeni program ove godine obuhvatio je proizvodnju organske hrane, ekološku ambalažu, preradu i recikliranje otpada i sekundarnih sirovina, sistemee za pročišćavanje voda, tradicionalne obrte i zanate, turističku i ugostiteljsku ponudu itd. Stoga je učešće na ovogodišnjem “EKOBIS”-u uzeo je i “Eko život” Tuzla, ovlašteni bh. operater sistema za postupanje ambalažom i ambalažnim otpadom, koji je predstavio svoju djelatnost i privredne subjekte upoznao sa svojim dosadašnjim radom.

“Prezentirali smo našu djelatnost i naše projekte koje planiramo sprovesti u narednom periodu, te sa predstavnicima okupljenih privrednih subjekata razgovarali o Pravilniku o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom i obavezma koje proizilaze iz istog”, izjavila je Lidija Tomić, direktorica “Eko života”.

Naime, odredbama Zakona o upravljanju otpadom (Sl. Novine FBiH br. 33/03 i 72/09) kao i odredbama Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (Sl. Novine FBiH br. 88/11, 28/13) detaljno su određena prava i obaveze svih pravnih subjekata koji učestvuju u sistemu upravljanja ambalažnim otpadom, u smislu da su proizvođači, uvoznici, pakeri, distributeri i krajnji snabdjevači dužni uključiti se u sistem upravljanja otpadom.

Pravilnik je stupio na snagu u januaru 2012. godine, od kada teku i obaveze prema pravnim subjektima, te su oni koji se još nisu ispunili ove obaveze dužni da to urade u što skorijem roku, što mogu učiniti putem bh. operatera sistema upravljanja otpadom.

Među njima je i Eko život d.o.o. Tuzla, trenutno najpovoljniji bh. operater sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, koji propisuje najniže naknade kako bi se što manje opteretila privreda, odnosno kako bi privredni subjekti mogli što lakše izvršiti svoje zakonske obaveze.

Važno je napomenuti i da se ove obaveze ne mogu izbjeći, te da su privredni subjekti koji se ne uključe u neki od bh. operatera sistema upravljanja otpadom dužni da uplaćuju znatno veće naknade u Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH.