Neprihvatljiv Plan gospodarenja otpadom za Grad Zagreb

Recite NE spalionici i DA vlastitom kreiranju mjesečnih računa! – poziv Zagrepčanima da komentarišu Plan gospodarenja otpadom. Neprihvatljiv Plan gospodarenja otpadom za Grad Zagreb

Zagreb

Zelena akcija poziva građane da komentarišu Plan gospodarenja otpadom za Grad Zagreb koji je gradska uprava dala na javni uvid do 6. augusta 2014. godine. Ukoliko Plan bude usvojen u predstavljenom obliku, Zagreb će odabrati najskuplju i najštetniju varijantu zbrinjavanja otpada te će se Zagrepčanima mjesečna komunalna naknada višestruko povećati.

Plan gospodarenja otpadom je provedbeni dokument koji će odrediti budući način sakupljanja, obrade i zbrinjavanja otpada u Zagrebu. Iako Zelena akcija već nekoliko godina zagovara bolja rješenja, dokazana u svjetskoj praksi, za obradu otpada je prema Planu odabrano okolišno, ekonomski i zdravstveno štetno rješenje – spaljivanje otpada. Istovremeno se bez prethodnih analiza isplativosti odustaje od poboljšanja sustava odvojenog prikupljanja otpada tj. opskrbe građana kantama i omogućavanja da sami, odvajanjem otpada u kućanstvu, kreiraju mjesečne račune za otpad, kao što je predviđeno zakonom.

Plan predviđa izgradnju spalionice u istočnom dijelu Zagreba (Resniku), udaljenom samo 6 km od centra grada. Spalionica neće riješiti pitanje otpada jer bi se u njoj godišnje spaljivalo 400.000 tona otpada pri čemu bi nastajalo 100.000 tona novog otpada za odlaganje na odlagalište, od kojeg je dio i opasni otpad čije pitanje zbrinjavanja nije riješeno.

Izgradnja spalionice i odlagališta šljake će Zagrepčane koštati čak 2 milijarde i 750 milijuna kuna. Suprotno tome, za opskrbu građana kantama i reciklažu, kojom je moguće zbrinuti preko 95% otpada bez nastanka toksičnog otpada, Planom je predviđeno 35x manje sredstava. To je apsolutno neprihvatljivo jer se sredstva za reciklažu mogu pridobiti iz EU fondova, dok je to za spalionicu gotovo nemoguće. Izgradnjom spalionice, Grad Zagreb bio bi doveden u dugoročnu ovisnost o potrebi proizvodnje velikih količina otpada kako bi spalionica punila svoj ogroman kapacitet.

Zelena akcija predlaže znatno jeftiniji i okolišno prihvatljiv sustav gospodarenja otpadom, dokazan u svjetskoj praksi, koji donosi rezultate vrlo brzo, otvara nova radna mjesta, omogućuje građanima da odvajaju otpad na kućnom pragu i sami formiraju svoje mjesečne račune, dok sustav predložen od gradske uprave osiromašuje građane i nije okolišno prihvatljiv.