Hoćemo li dopustiti da prirodne atrakcije postanu naftne platforme

Hoćemo li uistinu dopustiti da prirodne atrakcije postanu naftne platforme?WWF ne podržava nova istraživanja u svrhu iskorištavanja plina i nafte u Jadranu. Čak 80 godina potrebno je za izmjenu morske vode u Jadranu.

Svjetska nevladina organizacija za zaštitu prirode WWF podržava zabrinutost Nacionalnog parka Kornati te naglašava da su sva naša morska zaštićena područja u opasnosti zbog planiranih radova na istraživanju i potencijalnoj eksploataciji nafte i plina planirane u Jadranskom moru. U WWF-u se pitaju hoćemo li doista dopustiti da prirodne atrakcije postanu naftne platforme?

WWF globalno ne podržava nova istraživanja u svrhu iskorištavanja plina i nafte.

Do novih istraživanja u Jadranu ne smije doći jer rezerve ugljikovodika moraju ostati pod zemljom ukoliko želimo spriječiti povećanje globalne prosječne temperature veće od 2 stupnja. Hrvatska je potpisnica UN-ove konvencije o klimatskim promjenama a ove aktivnosti neće doprinijeti preuzetim obvezama i ciljevima.

Istraživanja zbog eksploatacije plina i nafte su ozbiljna prijetnja svim morskim ekosustavima, kao i svim zaštićenim područjima u moru: nacionalni parkovi Brijuni, Kornati, Mljet te parkovi prirode Lastovsko otočje i Telašćica. Jadransko more je, kao i cijelo Sredozemlje, izuzetno osjetljivo zbog spore izmjene morske vode, za koju je potrebno čak 80 godina. Takvim činom, nastojanja Hrvatske da zaštiti svoja vrijedna morska područja postala bi bezuspješna.

Kratkoročni izgledi da sektor nafte i plina postane prevladavajuća pomorska industrija u regiji, zasjenila je tradicionalne aktivnosti koje se oslanjaju na zdrave i funkcionalne ekosustave kao što su turizam, ribarstvo i akvakultura, o kojima ovise lokalne zajednice. Iskorištavanje nafte i plina iz podmorja će dodatno produžiti društvenu ovisnost o fosilnim gorivima, sa štetnim posljedicama na Zemljinu klimu i cjelokupnu biosferu.