Gornejpoljski vir,Društvo mladih ekologa Nikšić

Društvo mladih ekologa Nikšić

Društvo mladih ekologa Nikšić je biciklističkom akcijom završilo projekat „Očuvanje i povećanje nivoa zaštite vodenog resursa u skladu sa standardima održivog razvoja“.

Projekat je dio programa ENV.net u Zapadnom Balkanu i Turskoj koji sprovodi Punto sud iz Italije uz finansijsku podršku Evropske unije.

Društvo mladih ekologa Nikšić

Biciklistička tura kao završna akcija treće faze ovog projekta je imala za cilj da se kroz bavljenje zdravim stilovima života promoviše Gornjepoljski vir kao poseban prirodni predio i dostignuća u samom projektu.

Društvo mladih ekologa je ovu aktivnost realizovalo u saradnji sa BK Perun iz Nikšića koji je odredio maršutu do vira a akciji su se pridružili NVO Priroda, Odred izviđača Dragan-Gigo Cerović, predstavnici opštinskog Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine i građani. 35 biciklista od kojih je najmlađa učesnica imala 4 godine (vozio je otac) a najstariji učesnik 63 godine je u jednosatnoj maršuti do vira prešlo 16km.

Društvo mladih ekologa Nikšić1

Na viru se okupljenima obratio Boro Vuković iz opštinskog Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine i u kraćem izlaganju ih je upoznao sa osobinama ovog prirodnog fenomena.

Prepoznajući njene vrijednosti estavela Gornejpoljski vir je odlukom SO Nikšić od 27. 06. 2014. godine je proglašena za zaštićeno prirodno dobro – Spomenik prirode.
Nakon pauze biciklisti su se organizovano vratili prema gradu.

Predhodno su u ovom projektu realizovane: medijska kampanja, štampanje i podjela informativnih i edukativnih materijla izložba fotografija na temu „Voda i mi“, postavljanje informacionih tabli na prilazima viru, čišćenje terena oko vira i postavljanje mobilijara za posjetioce.

Projekat je počeo sa realizacijom u maju a opšti cilj projekta je jačanje ekološke svijesti javnosti i unaprjeđenje stavova o značaju očuvanja vodenog resursa u lokalnoj zajednici kroz konkretne aktivnosti.