Ekotim tuži Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Ekotim tuži Federalno ministarstvo okoliša i turizma zbog loše okolinske dozvole za TE Banovići. Povećano izdavanje okolinskih dozvola kao rješenje za okolišne probleme? Kvalitet ili kvantitet?

Ovih dana smo svjedoci čestih nastupa predstavnika Federalnog ministarstva okoliša i turizma u kojim se njihove dozvole prezentiraju kao rješenje za sve okolišne probleme.

Obično u svojim izjavama iznose tvrdnje kako su dozvole profesionalno urađene na osnovu studija o uticaju na okoliš koje su pripremale eminentne institucije. Iako je na stranicama ministarstva istaknuto da je u posljednjem periodu povećan broj izdatih okolinskih dozvola, njihov kvalitet je evidentno upitan.

Postavlja se pitanje da li je to uzrokovano nedovoljnim kapacitetima ministarstva, prevelikim brojem zahtijeva ili se propusti u dozvolama dešavaju zbog nestručnosti uposlenih. Posljednji od primjera pogrešnih dozvola je i slučaj izdavanja dopunskog rješenja o graničnim vrijednostima emisija štetnih materija u zrak za novu termoelektranu u Banovićima.

Analizom okolinske dozvole za TE Banovići, zaključeno je  da u dokumentu nisu jasno navedene granične vrijednosti emisija u zrak iz postrojenja za sagorijevanje, na što se resornom ministarstvu i ukazalo dopisom u oktobru ove godine. Kao odgovor, ministarstvo je prihvatilo  primjedbu i izdalo dopunsko rješenje kojim je propisalo granične vrijednosti.

Nažalost u novom riješenju je ponovo napravljena greška pošto navedene granične vrijednosti nisu u skladu sa Pravilnikom o graničnim vrijednostima u zrak iz postrojenja za sagorijevanje. Interesantno je da je taj pravilnik pripremljen i usvojen od strane istog ministarstva.

Pošto rješenje ne dopušta pravo žalbe, iskoristili smo jedinu mogućnost za ispravku ove greške i pokrenuli tužbu protiv ministarstva. S obzirom da težimo provođenju zakona i ispravnoj primjeni postojećih zakonskih rješenja, „Ekotim“ je iskoristio mogućnost pravnog lijeka i u tužbi u upravnom postupku zatražio pravilnu i dosljednu primjenu važećih zakona i pravilnika.

Ovo nije prvi put da se pri izdavanju okolinske dozvole potkradu namjerne ili slučajne greške. Pored ovog problema postoje slučajevi da se dozvole izdaju za samo sedam dana, ili da se investitorima omogućavaju izmjene prethodno usvojenih planova bez dodatnih analiza utjecaja na okoliš koje mogu rezultirati trajnim negativnim uticajem na zdravlje ljudi i okoliš.

Da li je cilj ovih „ubrzanih“ dozvola da se izbjegne učešće javnosti, primjena zakona i pravilnika, ili da se ide „na ruku“ pojedinim investitorima? Okolinska dozvola je koristan i dobar alat koji zaista može rezultirati smanjenjem zagađenja, ali samo ako je napravljena kvalitetno i stučno, u skladu sa zakonima i ako se dosljedno primjenjuje.