Šume su naše blago, apel mladih Ekologa Nikšić

Društvo mladih ekologa Nikšić apeluje na građane , s ciljem da se smanji neplanska sječa mladog zimzelenog drveća u vrijeme novogodišnjih i božićnih praznika.

__TEMP__c418e97411576bc3b59894d9395ce501-1411445876_1346_ciciban

Uprkos svemu, pa i posljedicama koje slijede po zdravlje građana, u vrijeme novogodišnjih i božićnih praznika se sjeku mladi četinari. Molimo građane da ne sjeku mladi četinar jer je to pogrešan način da obraduju svoju djecu. Prema principima održivog razvoja, mi moramo zaštititi i unaprjediti životnu sredinu, kako bi buduće generacije mogle na kvalitetan način zadovoljiti svoje potrebe .

Ujedinjene nacije su proglasile 2011. godinu za Međunarodnu godinu šuma, kako bi se unaprjedila svijest najšire svjetske javnosti o suštinskoj ulozi ovih vrijednih ekosistema za život na zemlji, i o neophodnosti očuvanja, zaštite i pametnog upravljanja šumama kao dragocjenim prirodnim resursom. Po obimu i ulozi u životnoj sredini, šume imaju izuzetan značaj. One su faktor stabilnosti klimatskih elemenata i pojava, i predstavljaju stabilizator klime sa velikim uticajem na stabilnost svih ekosistema.

Šume u najvećoj mjeri utiču na prečišćavanje vazduha od prašine i drugih čestica koje dospiju u atmosferu. Glavni su regulator odnosa kiseonika i ugljen-dioksida u vazduhu, i učestvuju u prečišćavanju zagađenog vazduha, te su kao takve stekle epitet ”pluća biosfere”. Pored toga, njihov uticaj na vodne resurse je veliki i kompleksan – šuma ima hidrološku i vodozaštitnu funkciju, i značajnu ulogu u sprečavanju poplava. One doprinose da se značajne količine vode zadrže u šumskoj prostirci i šumskom zemljištu, a odatle postepeno odlaze u vodene tokove.

Takođe ima izuzetno pozitivan i kompleksan uticaj i na zemljište – poboljšava hranljivost zemljišta, odnosno doprinosi povećanju njegove plodnosti. Zaštitna funkcija šuma ogleda se i kroz sprečavanje erozije. Šuma je stanište brojnim vrstama biljaka i životinja čiji opstanak i razvoj u značajnoj mjeri upravo zavisi od njenog očuvanja. Pored njene uloge kao jednog od najsloženijih ekosistema na zemlji, šuma je i dragojceni prirodni resurs od izuzetnog ekonomskog značaja za čovjeka.

Njihovo pretjerano korišćenje dovelo je do konstantnog smanjivanja površina pod šumom i do degradacije životne sredine. Tako je, na primjer, u proteklih deset godina, oko 13 miliona hektara šuma u svijetu iskrčeno i pretvoreno u obradivo zemljište. U okolini Nikšića proteklih godina posječeno je na Vojniku u Gospodarevom Zabranu, Trebjesi posječeno je na stotine mladih četinara.

Iz svih navedenih razloga Društvo mladih ekologa Nikšić moli sve građane Crne Gore da ove godine pronađu neki ljepši način kako bi svojim mališanima okitili novogodišnju jelku, pa to može biti i vještačka.

Odličan primjer pokazali su mališani iz vrtića Ciciban u Nikšiću i napravli pravu reciklažnu jelku i ukrase reciklažnih materijala. Oni se kao što su rekli svojim primjerom pridružuju  apelu ovim gestom kao i predstavom koja slijedi i takođe apeluju da se zaštite zelene površine.