Regionalni centar za okoliš za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) dobio finansijska sredstva za nastavak projekta

Eko Europa

Regionalni centar za okoliš za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) dobio finansijska sredstva za nastavak projekta pod nazivom THEMIS Mreža (druga faza) koji finansira Austrijska agencija za razvoj i saradnju.

Regionalni Centar za okoliš za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) je u prethodne tri godine implementirao projekat pod nazivom THEMIS čiji je opšti cilj bio da  poboljša sposobnost zemalja korisnica za provedbu i primjenu zakonodavstva u oblasti upravljanja prirodnim resursima, oblasti šumarstva i suzbijanje kriminalnih dijela u oblasti zaštite okoliša.

Specifični ciljevi mreže bili su fokusirani na: uspostavljanje platforme za saradnju za upravljanje prirodnim resursima i suzbijanje kriminalnih dijela u oblasti zaštite okoliša, podizanje svijesti o održivom upravljanju prirodnim resursima i suzbijanje kriminalnih dijela u oblasti zaštite okoliša, a posebno ilegalne sječe šume i jačanje kapaciteta relevantnih učesnika/institucija putem treninga, dijeljenjem smjernica i priručnika, razmjenom informacija i aktivnosti između nacionalnih vlasti/institucija, razvojnih/okolišnih agencija i drugih relevantnih tijela nadležnih za razvoj, primjenu i provedbu zakona o prirodnim resursima a posebno vezanih za sektor šumarstva.

Zemlje učesnice ovog projekta bile su: Albanija, Bosna i Hercegovina (BiH), Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija, Kosovo* (definisan u okvru UNSCR 1244/1999), Crna Gora i Srbija.

THEMIS mreža djeluje u uskoj suradnji sa:

 1. INTERPOLOM – koji učestvuje u mreži kao savjetnik pružajući punu podršku i stručnost te dijeljenjem informacija za provedbu aktivnosti u okviru Višegodišnjeg plana (MAP),
 2. Organizacijom Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO),
 3. Svjetskom Bankom
 4. Ostalim ključnim partnerima kao što je Evropska Komisija

Mreža se zalaže za efikasniju provedbu i primjenu zakona u oblasti upravljanja prirodnim resursima i oblasti šumarstva te suzbijanje kriminalnih dijela u oblasti zaštite okoliša kroz razmjenu najboljih praksi, podržavanje izgradnje kapaciteta relevantnih učesnika i institucija, pružanje potrebnih alata i doprinosi podizanju svijesti o gore navedenim pitanjima.

 Nakon što je prva faza projekta završena u Martu ove godine, Austrijska agencija za razvoj i Saradnju odobrila finansiranje i druge faze projetka koja će biti implmnetirana u periodu 2014-2017. godine.

U okviru druge faze projekta planirane su i regionalne i nacionalne aktivnosti.

Što se tiče REGIONALNIH aktivnosti one će biti fokusirane na slijedeće:

 • Jačanje već uspostavljene regionalne saradnje između institucija korisnica projekta kroz konkretne zajedničke prekogranične pilot aktivnosti
 • Jačati saradnju među institucijama u svakoj državi odgovornih za provedbu i poštivanje zakona o zaštiti okoliša i stvoriti unutarnje i neformalne mreže;
 • Unaprijediti razmjenu iskustava i znanja o otkrivanju, istraživanju i procesuiranju zločina protiv okoliša;
 • Jačanje kapaciteta za veće razumijevanje EU globalnih politika i propisa o šumarstvu i održivom gospodarenju šumama;
 • Nastavak aktivnosti za podizanje svijesti o održivom upravljanju prirodnim resursima i suzbijanje kriminalnih dijela protiv okoliša u regiji Jugoistočne Evrope.

Što se tiče NACIONALNIH aktivnosti one će biti fokusirane na slijedeće:

 • Uspostavljenje Interpolove NEST MREŽE (Nacionalna mreža za sprečavanje kriminalnih djela protiv okoliša). Kako bi ova mreža bila uspostavljena bit će neophodno uspostaviti saradnju sa svim releventnim ministrastvima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu , a prije svega sa: Ministrastvima unutrašnjih poslova te  Ministarstvima nadležnim za okoliš i šumarstvo
 • Pružanje podrške relevantnim institucijama za implementaciju CITES konvencije
 • Jačanje kapaciteta za veće razumijevanje EU globalnih politika i propisa o šumarstvu i održivom gospodarenju šumama.