Promocija Studije energijske efikasnosti

Studija o energijskoj efikasnosti

Promocija Studije energijske efikasnosti javnih objekata Tuzlanskog kantona upriličena je u utorak, 21.10.2014. godine u sali Kantonalne privredne komore Tuzla sa početkom u 13:00 sati.

Ovom prilikom Studija je uručena ministarstvima i općinama Tuzlanskog kantona.

Inače Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je sa UNDP-om potpisnik Sporazuma koji se odnosi na energijsku efikasnost, a u okviru kojeg je i izrada Studije utroška energije.

Studija energijeske efikasnosti javnih objekata u našem kantonu pokazuje sve pozitivne strane uvođenja racionalnog upravljanja energijom. To podrazumjeva ugradnnju termoizolacije na fasadi i na stropu objekata. Zamjena postojeće stolarije, efikasnijom. Rekonsrukciju postojećih kotlova i sistama grijanja. Uz to i zamjena rasvjetnih tijela, onima koji su isplativiji. Strategijom je predviđena rekonstrukciju 378 objekata na našem kantonu.

Uvođenje energijske efikasnosti u javni sektor kroz ovaj projekat ima za cilj uvođenje Informacionog sustava za upravljanje energijom (EMIS) u svim javnim objektima, smanjenje emisija CO2, očuvanje ograničenih resursa, uštede sredstava, bolji kvalitet života, mogućnost zaposlenja – “zelena radna mjesta” i povećanje informisanosti i razumijevanja energijske efikasnosti.

Studija o energijskoj efikasnosti

Većina školskih zgrada u Tuzlanskom kantonu će biti rekonstruirana u sklopu projekta uvođenja energetske efikasnosti u javnim zgradama zahvaljujući partnerstvu s Razvojnim programom Ujedinjenih naroda. Vidljiva korist je ušteda novca i dugoročno smanjenje stakleničkih plinova (GHG). Konstantna briga o zaštiti okoliša, energetskoj efikasnosti i korištenju obnovljivih izvora energije jedna je od bitnih komponenti za održivi razvoj i važan faktor u procesu integracije naše zemlje u Europsku uniju.

Zahvaljujući projektima koji su provedeni do danas u saradnji s UNDP-om, Tuzlanski kanton i njegove općine uštede više od 100.000 KM godišnje na računima za energiju. Općine Doboj Istok , Gračanica , Kladanj , Lukavac i Srebrenik su usvojile Lokalne okolišne akcione planove (LEAP). Grad Tuzla je usvojio Akcioni plan za održivu energiju (SEAP), a tri projekta energetske efikasnosti su već provedena (javna rasvjete u Živinicama, , LED semafori u Tuzli i Projekt energetske efikasnosti za osnovnu školu Pazar) kao i projekt obnovljive energije kroz solarne kolektore u Mejdan sportskom i poslovnom centru.

UNDP je također instalirao napredni sistem za praćenje potrošnje energije i upravljanje energijom koji se zove Informacijski sistem za upravljanje energijom (EMIS) u svim školama na području Tuzlanskog kantona.

U izradi Studije učesvovali su; Centar za razvoj i podršku CRP Tuzla, u suradnji sa  Ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzla i UNDP-om BiH.