Primarna selekcija otpada

Selekcija otpada u Hrvatskoj

Primarna selekcija otpada u 71,6 % gradova i općina u Hrvatskoj

Selekcija otpada u Hrvatskoj

“Vlada ima političku volju i snagu za uspostavu primarne selekcije. Pokazali smo to postavljanjem jasnog zakonskog okvira s rokovima i mjerama koje gradovi i općine moraju poštovati. Odvajanje otpada je krenulo i više nema odgađanja”, rekao je pomoćnik ministra za inspekcijske poslove Goran Heffer na jučer održanoj konferenciji za medije na kojoj su predstavljeni nalazi inspekcije Ministarstva zaštite okoliša i prirode s terena povodom uvođenja primarne selekcije.

Ministarstvo je donošenjem Zakona o održivom gospodarenju otpadom uspostavilo smjernice i ciljeve za uspostavu nacionalnog sustava gospodarenja otpadom. Važan dio tog sustava je primarna selekcija. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je jedinicama lokalne samouprave omogućio sredstva i stručnu potporu u realizaciji projekata primarne selekcije. Zakonska obaveza jedinica lokalne samouprave je da građanima osiguraju komunalnu uslugu koja uključuje odvojeno prikupljanje otpada. Gradovi i općine stanovnicima moraju omogućiti razvrstavanja sedam iskoristivih komponenti otpada: papir, metal, staklo, plastika, tekstil, problematični otpad i glomazni otpad. Odvojeno skupljanje dužni su osigurati kroz zelene otoke, reciklažna dvorišta i odvojeno sakupljanje na kućnom pragu.

Prema podacima Inspekcije zaštite okoliša nakon što su u proteklih nekoliko sedmica obiđeni su  svi gradovi i općine, njih 71,6% je započelo s primarnom selekcijom. To je veliki skok s obzirom na činjenicu da je prema podacima  Agencije za zaštitu okoliša za 2012. godinu samo 39,5% jedinica lokalne samouprave imalo neki oblik primarne selekcije.

“Ove brojke nas motiviraju da ne stanemo i ne popustimo. Gradovi i općine koji nisu uveli primarnu selekciju dobit će nalog da dostave popis aktivnosti koliko reciklažnih dvorišta, zelenih otoka i spremnika za otpad na javnim površinama i na kućnom pragu građana planiraju postaviti. Tražit ćemo i precizne rokove kao i kako planiraju financirati te aktivnosti. Jedinice lokalne samouprave koje se ogluše na taj nalog snosit će zakonske sankcije”, objasnio je Heffer.  Dodao je da će gradovima i općina koji takve zahtjeve dobiju dati 6 tjedana da na njih odgovore prije pokretanja sankcija.

U posljednjih godinu dana Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je u 293 gradova i općina sufinancirao projekte primarne selekcije vrijedne gotovo 400 miliona kuna. To je 10 puta više nego u istom razdoblju godinu ranije. Da bi se olakšalo svima, Fond natječaje za sufinanciranje oprema nije zatvorio s danom isteka roka od godine dana po stupanju na snagu odredbi vezanih za uvođenje primarne selekcije kako je navedeno u Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, 24. juli, nego ostaju otvoreni do kraja mjeseca, a u dijelu u kojem se odnose na reciklažna dvorišta produljuju se do oktobra.

“Prepoznali smo važnost uspostave reciklažnih dvorišta i zahtjevnost ovakvih projekata. Stoga će se sufinanciranje projekata uspostave reciklažnih dvorišta nastavit do oktobra, a pripremu dokumentacije za reciklažna dvorišta Fond sufinancira u stopostotnom iznosu. Do sada se u Fond javilo 90 gradova i općina sa 102 projekta reciklažnih dvorišta, većinom za izradu projektne dokumentacije”, izjavila je v.d. načelnica Sektora za zaštitu okoliša Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Aleksandra Čilić.

Do kraja 2018. Hrvatska treba uspostaviti cjelokupni sustav gospodarenja otpadom. Ciljevi koji su zacrtani su smanjenje odlaganja i povećanje recikliranja, a za što je jedan od ključnih elemenata uspostava primarne selekcije, pored sanacije postojećih odlagališta otpadom i izgradnje centara za gospodarenje otpadom. Konačni cilj vezan uz uspostavu cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom je sanacija i zatvaranje svih odlagališta i uspostava centara za gospodarenje otpadom do kraja 2018. te recikliranje minimalno 50% stakla, papira, plastike i metala  do 2020.

“Na jedinicama lokalne samouprave je da uspostave sustav primarne selekcije koji najbolje odgovara njihovim potrebama. Kako vidimo mnogi ga gradovi i općine provode. Imamo vrlo dobra iskustva s pravnim osobama koje vlastiti otpad recikliraju 26%. Njih ćemo dalje poticati da nastave s tim tempom, a jedinice lokalne samouprave da spremnike otpada dovedu što bliže domovima građana tamo gdje za to postoje uvjeti”, rekla je načelnica Sektora za održivo gospodarenje otpadom, planove programe i informacijski sustav dr. sc. Sanja Radović.

Edukacija igra vrlo važnu ulogu u tome da građani prihvate primarnu selekciju i postanu svjesniji važnosti recikliranja otpada. Reciklažom otpada jačamo gospodarstvo, čuvamo postojeća i stvaramo nova radna mjesta, a budućim generacijama u nasljeđe se ostavljamo čist  okoliš. Prepoznavši važnost edukacije i informiranja, u Zakonu u održivom gospodarenju otpadom naveli smo obavezu gradova i općina da na svom području provedu kampanju a kako bismo i vlastitim primjerom ukazali na važnost,  Fond u septembru planira pokrenuti informativno-edukativnu kampanju o važnosti odvajanja otpada kako bi tu praksu u svoje domove uvelo što više građana.