Povećanje stepena zaštite rijeke Bistrice

Društvo mladih ekologa Nikšić

Društvo mladih ekologa Nikšić u okviru projekta „Povećanje stepena zaštite rijeke Bistrice“ koji je finansijski podržan u okviru IPA programa Asosijacija agencija lokalnih demokratija je nastavilo sa programskim aktivnostima.

Društvo mladih ekologa Nikšić

Nedavno smo JP Komunalno Nikšić predali na upotrebu 5 kontejnera zapremine po 1,1m3 koji su postavljeni duž toka rijeke Bistrice. Postavljanju kontejnera je prethodio obilazak terena mješovitog tima sastaljenog od predstavnika SO Nikšić, JP Komunalno i NVO Društva mledih ekologa Nikšić.

Ovom donacijom se želi doprinijeti još kvalitetnijem radu komunalne službe na terenu, postavljanjem novih kontejnera biće znatno smanjen obim nelegalnog odlaganja otpada duž korita rijeke Bistrice.

Trenutno su u toku i aktivnosti na edukaciji učenika OŠ „Braća Labudović”  i tim povodom koordinatorka DMEN-a Nataša Karadžić za drugi razred organizovala predavanje na temu „Značaj zaštite rijeka i pravilno tretiranje otpada”. Kroz interaktivno predavanje djeca su ispoljila  veliko interesovanje a pokazala su i visok stepen predznanja kada je u pitanju tema selektivnog tretiranja otpada.

Predavanje je realizovano uz pomoć PP prezentacije, a da bi bilo što orginalnije DMEN je obezbijedio tri kante za selektivno prikupljanje otpada (papir, plastika i metalne limenke) koje su nakon predavanja iz učionice preseljene u hol škole gdje će trajno ostati za upotrebu.

Tradicionalno dobra saradnja sa OŠ „Braća Labudović”  se i ovaj put pokazala na djelu, a učiteljica Ana Baćović je izrazila želju da se i u budućnosti organizuje predavanje na neku od tema koje se tiču zaštite životne sredine.

Za sve učenike OŠ „Braća Labudović“ u ovom peridu je otvoren likovni konkurs na temu „Bistrica moja bistra rijeka”. Djeca mogu koristiti tehnike crtanja po svom izboru, a za najbolje su obezbijeđene simbolične nagrade.

Projekat „Povećanje stepena zaštite rijeke Bistrice“ ulazi u završnu fazu realizacije i sastoji se od 7 osnovnih aktivnosti.