Popis novih potencijalnih OIE projekata

FMERI objavio popis novih potencijalnih OIE projekata koji su predali zahtjev za energetskom dozvolom. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Bosne i Hercegovine je na svojim stranicama po prvi puta ove godine objavilo popis projekata koji su zatražili izdavanje energetske dozvole s ciljem prikupljanja komentara i primjedbi na iste.

Solarne ploce

U ovom slučaju se primjedbe i komentari na zahtjev za izdavanje dozvole podnose do 02.02.2015. godine do 13 sati. Više  informacija o samom postupku komentara i primjedbi možete naći  ovdje.

I ovaj puta je zatraženo 11 energetskih dozvola s time da se uglavnom radi o projektima solarnih fotonaponskih sustava pri čemu se uglavnom radi o malim sustavim snage do 30 kW uz par njih snage od  100 do 150 kW. Osim solarnih sustava zahtjev su predale i dvije male hidroelektrane snage 2.975 kW i 980 kW. Cijeli popis zatraženih projekata može se pronaći u nastavku.

 1. Privredno društvo „GRID BH” d.o.o. Sarajevo podnijelo je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju mini hidro elektrane „Poljanice 1” instalisane snage 2.795,00 kW i predviđene godišnje proizvodnje 13.142 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.
 2. Privredno društvo PTP „ŠOLA” d.o.o. Tomislavgrad podnijelo je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „ŠOLA 1” instalisane snage 22,56 kWp i predviđene godišnje proizvodnje 25,7 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.
 3. Privredno društvo KALIM profil d.o.o. Tešanj podnijelo je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „KALIM K23-1” instalisane snage 22 kWp i predviđene godišnje proizvodnje 34,4 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.
 4. Privredno društvo „KALIM” d.o.o. Tešanj podnijelo je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „KALIM K23-2” instalisane snage 22 kWp i predviđene godišnje proizvodnje 24,4 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.
 5. Proizvodnja električne energije „ORKAN 1” Živinice vl. Arslanović Ramiz, podnio je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „ORKAN 1” instalisane snage 15 kWp i predviđene godišnje proizvodnje 18,11 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.
 6. Proizvodnja električne energije „ELCOM” vl. Izet Jagodić, Đurđevik podnio je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „ELCOM” instalisane snage 20 kWp i predviđene godišnje proizvodnje 24,50 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.
 7. Privredno društvo „ECO ENERGY” d.o.o. Gračanica podnijelo je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „ECO ENERGY 1” instalisane snage 149,76 kWp i predviđene godišnje proizvodnje 187,058 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.
 8. Privredno društvo „EKO-ENERGY” d.o.o. Tešanj podnijelo je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju mini hidroelektrane „VAREŠ” instalisane snage 980 kW i predviđene godišnje proizvodnje 4.007,2 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.
 9. Privredno društvo „COMP-IT” d.o.o. Sarajevo podnijelo je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „ZAĆIRAGIĆ 1” instalisane snage 12,5 kWp i predviđene godišnje proizvodnje 15,27 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.
 10. Privredno društvo „DOOR-DESIGN” d.o.o. Sarajevo podnijelo je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „DOOR-TRIJEBANJ” instalisane snage 110 kWp i predviđene godišnje proizvodnje 162,99 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.
 11. Privredno društvo „DSM-TRADE” d.o.o. Kakanj podnijelo je zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „SE ČATIĆI” instalisane snage 133,875 kW i predviđene godišnje proizvodnje 147,42 MWh.