Planirani ugovori za eksploataciju nafte na Jadranu su štetni!

Zelena akcija i nacionalna mreža okolišnih udruga Zeleni forum, smatraju namjeru Vlade RH da potpiše ugovore s koncesionarima za istraživanje i eksploataciju nafte na Jadranu neprihvatljivom.

4

Posebno zabrinjava manipulativni i netransparentni postupak provedbe javnog nadmetanja, „donošenja“ Okvirnog plana i programa, te izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš. Činjenica kako cijeli proces vodi jedno Ministarstvo i na brzinu uspostavljena agencija te da Vlada donosi odluku o koncesionarima na zatvorenoj sjednici, bez nadzora Sabora i javnosti, otvara prostor za korupciju i potpisivanje štetnih ugovora, na što su aktivisti danas upozorili prosvjednom akcijom ispred zgrade Vlade RH.

Navodni planirani udio Republike Hrvatske u raspodijeli mogućeg prihoda od eksploatacije ugljikovodika od 55% sumnjivo je manji u usporedbi s npr. 80% u Norveškoj, ili sa 65–70% planiranog udjela u Crnoj Gori.[1]

„Tako mali udio u raspodjeli planirane dobiti neprihvatljivo je pogodovanje koncesionarima koje budi sumnju u korupciju te podsjeća na prošle štetne ugovore zbog kojih danas imamo goleme štete! Hrvatska javnost ima pravo biti sumnjičava te zahtijevamo temeljitu istragu i preispitivanje predloženih odluka i nacrta ugovora. Tko je i na osnovu kojih kriterija donio odluku kako je baš 55% udjela u prihodu najpovoljnija opcija za Hrvatsku? Kako je moguće da se svjesno srlja u štetne ugovore?“,naveo je Toni Vidan, voditelj energetskog programa Zelene akcije. Istaknuo je i kako je problematična cijela ideja ugrožavanja Jadrana kao našeg najvrjednijeg prirodnog resursa te da bi i 100% udjela u prihodu bilo neprihvatljivo.

3

Za usporedbu, u Crnoj Gori će nacionalni parlament potvrđivati temeljne dokumente i prijedloge ugovora s koncesionarima. Kako je moguće da je Hrvatski sabor potpuno zaobiđen u ovako važnoj odluci i proceduri? Pozivamo Hrvatski Sabor da sazove hitnu tematsku sjednicu, posebno u svijetlu nedavne odluke Hrvatske zajednice županija kojom se propituje plan Ministarstva gospodarstva.

Smatramo kako je javno nadmetanje pokrenuto bez neophodnih priprema i u uvjetima potpune nespremnosti institucija za projekt takvog opsega. Uslijed toga postoji jasan rizik od sklapanja štetnih koncesijskih ugovora s ekonomskog i  okolišnog aspekta. Činjenica je da nemamo osnovne zakonom predviđene dokumente za gospodarenje i zaštitu Jadrana te eksploataciju nafte: niti Strategiju upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem, niti Strategiju gospodarenja mineralnim sirovinama. To dovoljno govori o našoj nespremnosti za provođenje potencijalno visoko štetnih aktivnosti na Jadranu.

[1]http://www.petroleum.me/fajlovi/petroleum/editor_fajlovi/Fiskalna_politika_upstream_industrije_ugljovodonika_5-jul-12_MN.pdf