Pomoć rudniku da prečišćavanjem otpadnih voda smanji zagađenje okoliša

Jezero Modrac .

Pomoć rudniku da prečišćavanjem otpadnih voda smanji zagađenje okoliša

Jezero Modrac .

Na nedavnom sastanku u Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine kojem su prisustvovali premijer Tuzlanskog kantona Bahrija Umihanić i ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Zvjezdan Karadžin predstavljeni su, između ostalog, problemi vezani sa prečišćavanjem otpadnih tehnoloških voda iz rudnika Banovići.

 Ovom sastanku prisustvovali su i predstavnici Uprave Rudnika te prezentirali opsežan materijal o njihovim potrebama i tehnološkom procesu prečišćavanja ovih otpadnih voda.

„Predstavnici Fonda stekli su uvid u složenost i značajne finansijske troškove koje iziskuje ovaj projekat, a uzimajući u obzir i činjenicu da su se i građani bunili u vezi sa taložnim bazenima koji se prostiru na oko 30 hektara u blizini Rudnika, kao potencijalnu prijetnju za okoliš, dogovorili smo da se naredne sedmice sastanemo u Rudniku, obiđemo ove taložne bazene i potpišemo dugogodišnji sporazum kao osnovu za dobijenje značajnih sredstava iz Fonda čime bi se Rudniku, a indirektno i građanima pomoglo da dobiju kvalitetniju zaštitu okoliša” ističe ministar Karadžin.

Prema određenim informacijama iz tri taložnika u Banovićima bi godišnje trebalo očistiti i na drugu lokaciju prebaciti oko 100 hiljada tona taložnog materijala, što će uz druge segmente rada sistema tehnoloških voda Rudnik koštati više od jednog miliona KM godišnje.

„Rudnik Banovići je već nabavio specijalni bager za ove namjene, a smatramo da se privrednom subjektu koji zapošljava ovako značajan broj ljudi i ispunjava sve svoje obaveze prema državi, treba pomoći, a benifit te pomoći će osjetiti i svi građani Tuzlanskog kantona” stav je Ministra.

Inače studija Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) kojom su definisane crne – kontaminirane tačke u okolišu u Federaciji BiH, osim tzv. Bijelog jezera uz Šišedžam Sodu u Lukavcu, područja Polihem-a, definirala je problem taloga dijelova jezera Modrac kao jedan o ključnih ekoloških problema na području našeg kantona. Također Vlada Federacije BiH i Vlada Tuzlanskog kantona ali i sam Fond su hidroakumulaciju Modrac stavili kao jedan od najvećih prioriteta za zaštitu okoliša u FBiH.

„Rudnik mrkog uglja Banovići smo izabrali zbog građana koji ovaj rudnik vide kao velikog zagađivača vodotoka i samog jezera Modrac. Nakon rudnika Banovići ići ćemo prema rudniku Đurđevik i to će biti početak sveobuhvatne akcije čišćenja jezera Modrac, zajedno sa sredstvima EBRD-a, koja su već raspoloživa i bit će korištena u svrhu definisanja svih zagađivača i čišćenja jezera Modrac” rekao je ministar Karadžin.