Početak implementacije projekta „Dobre vodne komšije“

Centar za ekologiju i energiju je u saradnji sa Friends of the Earth Middle East/Eco Peace započeo implementaciju projekta „Dobre vodne komšije“, finansiran od Robert Bosch Fondacije.

__TEMP__b7878622ec26008391b4ec7df5d97f17-1411445876_1960_tuzla0110

Nositelji projekta su: Centar za ekologiju i energiju i Friends of the Earth Middle East, a partneri na projektu su: OŠ „Osmaci“, OŠ „Kalesija“, OŠ „Klokotnica“ i OŠ „Dositej Obradović“ – Doboj.

Projektom su obuhvaćene 4 osnovne škole, dvije iz Republike Srpske i dvije iz Federacije Bosne i Hercegovine, koje se nalaze na izvoru i ušću rijeke Spreče.

Cilj projekta je da se osnaže i povežu ekološke sekcije u osnovnim školama kroz praktičn rad na analizi kvaliteta vode i drugih vidova zagađenja rijeke Spreče i da se utiče na jačanje ekološke svijesti učenika i poboljša imidž i atraktivnost ekoloških sekcija.

Dodatni cilj projekta je da se upoređivanjem kvaliteta vode u rijeci Spreči, na izvoru i ušću, istakne koliko je zagađenje vode na tako kratkom putu ali i podstakne akitvnije djelovanje predstavnika vlasti, građana, škola i učenika.

Rezultati istraživanja će biti prezentirani na elektronskim interaktivnim mapama i publikaciji, koje će biti dostupne javnosti.

Ekološke sekcije će dobiti po dva edukativna kofera (mini laboratorije) koje će koristiti za analizu voda i po četiri tablet računala pomoću kojih će vršiti fotografisanje i određivanje lokacija na kojima su vršena mjerenja i primjećena određena zagađenja vode ili korita rijeke Spreče.

Projektom je predviđeno da se uspostavi saradnja između osnovnih škola koje se nalaze na izvoru i ušću rijeke Spreče, tako da će biti organizirane i studijske posjete između škola koje učestvuju na projektu.

Na kraju projekta na završnoj konferenciji će u prisustvu predstavnika vlasti, škola, NVO i medija biti promovirani svi rezultati projekta i osmišljeni dalji koraci škola i predstavnika vlasti.

Pripemila: Alma Kovačević