Održana 25 sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Na sjednici Vlade Hercegbosanske županije donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnih transfera „Potpora općinama-vodoprivreda“

Vlada Hercegbosanske županije

31.07.2014. godine Održana je  25  sjednica Vlade Hercegbosanske županije, te je  donesena  Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnih transfera „Potpora općinama-vodoprivreda“utvrđena Proračunom za 2014. godinu u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije.

Sredstava za realizaciju ovoga Programa predviđena su u ukupnome iznosu od 350.000,00 KM, a realizirati će se prema postotku uplate „Opće vodne naknade“ i „Posebnih vodnih naknada“ općina Hercegbosanske županije iz prethodne godine.

Usvojena je Odluka o odobravanju 51.000,00 KM za sufinanciranje implementacije „Zeleni ekonomski razvoja-Institucionalizacija upravljanja energijom i akcijski plan za energetsku efikasnost u BiH“.

Cilj projekta je da se utvrdi postojeće stanje zgrada javnog sektora u smislu potrošnje energije, mogućnosti i prioriteti za provođenje mjera energetske efikasnosti obnovljivih izvora energije, očekivane koristi za životnu sredinu i financijska ušteda, kao i doprinos sveukupnim strateškim koristima za javni sektor i za građane uopće.

Okončanje ovoga projekta očekuje se do kraja travnja 2015. godina, a ukupna vrijednost iznosi 204.000,00 KM i u jednakim iznosima će ga financirati Vlada Hercegbosanske županije i UNDP.