Kantonalni plan upravljanja otpadom TK

Javna rasprava

U Tuzli je 01.12.2014 godine u prostorijama Kantonalne privredne komore Tuzla, održana javna rasprava o uspostavljanju Kantonalnog plana upravljanja otpadom TK.

Kantonalni plan upravljanja otpadom za period 2014-2019, predstavljen je od strane inženjerske konsultanske kompanije Enova, u suradnji sa Ministarsvom prostornog uređenja i zaštite okolice TK.Enova je konsultantska kompanija koja predstavlja jednu od vodećih domaćih kompanija u oblasti pružanja specijaliziranih konsultantskih usluga.

Javna rasprava

 

Kroz jedinstveni konsultantski pristup, Enova svojim klijentima pruža inovativna rješenja kako bi se suočili s izazovima savremenog poslovnog okruženja.

Aktivnosti akcijskog plana za upravljanje otpadom TK :

-Povećati broj stanovnika obuhvaćen organizinranim prikupljanjem otpada.

-Obezbjediti adekvatne količine i lokacije posuda za sakupljanje komunalnog otpada.

-Stvoriti uvjete za sanitarno odlaganje kapaciteta za najmanje 5 godina odlaganja u svim regijama.

-Sanirati i zatvoriti postojeća općinska odlagališta i divlja odlagališta.

-Povećati ukupni procenat adekvatnog zbrinjavanja otpada.

-Sanirati postojeće površine pod neadekvatno odloženim otpadom.

-Uspostaviti sve potrebne tehničke i kadrovske kapacitete za adekvatno zbrinjavanje opasnog proizvodnog otpada.

-Uspostaviti centar za reciklažu starih vozila u TK.

-Uspostaviti efikasni sustav za upravljanje biorazgradivim otpadom .

-Uspostaviti sistem odvojenog prikupljanja komunalnog otpada u svim općinama TK.

-Preventivnim mjerama smanjiti porast ukupnih količina proizvodnog otpada sa obimom industrijske proizvodnje.

-Smanjiti količine nastalog otpada u zdravstvenim ustanovama TK.

-Prikupiti i reciklirati otpad od ambalaže u TK.

-Poboljšati zakonsku regulativu na području TK.

-Usvojiti plansku i regulacijsku dokumentaciju i praćenje provedbe plana.