Još jedna propuštena šansa pri povlačenju sredstava EU?

Zelena akcija

Vlada RH uvjerena je kako ima pripremljene kvalitetne projekte za povlačenje sredstava iz najavljenog gospodarskog New deala nove europske komisije (EK) pod vodstvom g. Junckera.

Ukupna vrijednost najavljenog investicijskog plana je preko 300 milijardi eura.

Iznešena lista prvih osam „najznačajnijih strateških projekata“ koje predlaže naša Vlada, među kojima se nalaze termoelektrana (TE) Plomin C i hidroelektrana (HE) Kosinj, pokazuju jasno dvije stvari o razvojnoj viziji i sposobnosti ove Vlade:

  1. Ova Vlada nije uspjela razviti ni jedan novi kvalitetni razvojni projekt na području energetike. Naime neki predstavljeni energetski projekti stari su i preko 20 godina, a često već i odbacivani kao neatraktivni.
  2. Predstavljati projekte poput TE Plomin C i HE Kosinj kao kvalitetne razvojne projekte koji će pokrenuti gospodarski oporavak pokazuje Vladino poražavajuće neshvaćanje razvoja u energetskom sektoru EU, ali i prioriteta koji će biti davani unutar Junckerovog plana.

Očekivati kako će se moći povući EU sredstva za projekt termoelektrane na uvozni ugljen, čije korištenje EU destimulira, ili za hidroelektranu koja ima propuste u izradi projektne dokumentacije, pokazuje potpunu nekompetentnost ove Vlade kako za razvoj, tako i za povlačenje sredstava iz europskih fondova.

Zelena akcija traži od Vlade da hitno pokrene izradu par stotina manjih projekata za korištenje obnovljivih izvora energije koji bi bili u vlasništvu lokalne uprave ili zajednice. Takvi projekti će imati najveće šanse za povlačenje sredstava iz Junckerovog plana.

Da li je ovo još jedna propuštena šansa pri provlačenju sredstava EU?