Gradimo termoelektrane bez informacija o zagađenju koje će stvarati

Centar za životnu sredinu

Rezultat stručne analize: Studija uticaja na životnu sredinu TE Ugljevik 3 ne pruža odgovarajuće informacije i nije u skladu sa EIA[1] direktivom.

Centar za životnu sredinu

Centar za životnu sredinu je predao svoju Analizu Studije uticaja na životnu sredinu za TE Ugljevik 3 Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, te ih pozvao na povlačenje ekološke dozvole za to postrojenje i ponavljanje procesa procjene uticaja na životnu sredinu kako bi se zaštitila životna sredina, zdravlje građana i građanki Ugljevika i okoline, te ispoštovao zakonski okvir i međunarodne obaveze.

Iz postojeće studije uticaja na životnu sredinu za termoelektranu Ugljevik 3, zbog grešaka u proračunima i nedostatka vitalnih informacija, nemoguće je procijeniti uticaj koji će to postrojenje imati na životnu sredinu i zdravlje stanovništva Ugljevika i regije. Ovo je pokazala analiza studije ovog postrojenja[2] koju je Centar za životnu sredinu danas dostavio Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, koje je Studiju uticaja na životnu sredinu za TE Ugljevik 3 prihvatilo i na osnovu iste izdalo ekološku dozvolu.

Igor Kalaba, Koordinator kampanje “Stop prljavoj energiji – jer budućnost je obnovljiva” je izjavio: „Ova studija u kojoj nedostaju ključne činjenice, a proračuni su puni kardinalnih grešaka, otvara veoma ozbiljno pitanje o kapacitetima licenciranih firmi za izradu ovakvih studija i njihovog kredibiliteta. U studiji nedostaju proračuni za ključne zagađivače, čija emisija iz termoelektrana svake godine na teritoriji EU, Srbije i Turske dovodi do 23,300 preranih smrti i gubitka od 54,7 milijardi eura godišnje[3]!

Iz Centra za životnu sredinu upozoravaju da su nekvalitetne Studije uticaja na životnu sredinu u BiH pravilo, a ne iznimka.

Nataša Crnković, koordinatorica programa Biodiverzitet i zaštićena područja ističe slučaj studija uticaja planiranih malih hidroelektrana u Nacionalnom parku Sutjeska, u kanjonima Sutjeske i Hrčavke: “Nailazili smo na slučajeve gdje se u spisku flore i faune navode vrste i zajednice vrsta koje ne samo da se ne nalaze na datom lokalitetu već su izumrle prije 300 godina ili nikad nisu ni zabilježene na datom području! Pored toga, vrste koje su endemi u tim kanjonima, te su po njima i dobili ime, se ni ne spominju. O ozbiljnim analizama uticaja postrojenja na te vrste je onda suvišno i pričati, a to je glavni zadatak studija uticaja”.

Situacija nije ništa bolja ni u Federaciji BiH, kaže Denis Žiško iz organizacije Ekotim [4]: „Studije uglavnom sadrže podatke o trenutnom stanju životne sredine, često netačne ili čak prepisane iz drugih studija. Kvalitetne procjene i modeli rasprostranjenja zagađenja i uticaja na kvalitet vazduha, vode i zdravlja ljudi redovno izostaju”.

Centar za životnu sredinu je analizu predao Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, te ih pozvao na povlačenje ekološke dozvole i ponavljanje procesa procjene uticaja na životnu sredinu kako bi se zaštitilo građanstvo Ugljevika i okoline, te ispoštovao zakonski okvir i međunarodne obaveze.

[1] Direktiva o procjeni uticaja na životnu sredinu (2011/92/EU) – obavezujuća za Bosnu i Hercegovinu po Ugovoru o Energetskoj zajednici;

[2] http://czzs.org/wp-content/uploads/2014/10/Analiza-Ugljevik-3-prijevod.pdf

[3] http://www.env-health.org/IMG/pdf/heal_report_the_unpaid_health_bill__how_coal_power_plants_make_us_sick_finalpdf.pdf

Centar za životnu sredinu iz Banjaluke, Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle i Ekotim iz Sarajeva zajedno sprovode kampanju “Stop prljavoj energiji – jer budućnost je obnovljiva”. Kampanja za cilj ima borbu protiv štetnih energetskih projekata, podizanje svjesti javnosti o opasnostima prljavih izvora energije poput uglja i zagovaranje razvijanja energetskih sistema BiH utemeljenih na energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije.