Edukativni centar za energetsku efikasnost u zgradarstvu

Građevinsko-geodetska škola u Tuzli proširuje saradnju sa Polybau školom iz Švicarske sa ciljem uspostave  edukativnog centra za energetsku efikasnost u zgradarstvu prema evropskim standardima

Centar za energetsku efikasnost

Građevinsko-geodetska škola iz Tuzle je uz podršku Centra za ekologiju i energiju uspostavila saradnju sa Polybau školom iz Švicarske, koja je po kvalitetnoj obuci na temu toplotna izolacija ovojnice objekata poznata u Europi i šire. U cilju nastavka i proširenja saradnje bit će održan sastanak na kojem će pored menadžmenta škole i predstavnika stručnog aktiva biti prisutni predstavnici resornog ministarstva, Pedagoškog zavoda, Kantonalne privredne komore, građevinskih firmi, Polybau škole iz Švicarske, Förderverein Švicarska, švicarskih medija i Centra za ekologiju i energiju Tuzla.

Datum održavanja:    27.11.2014.

Vrijeme održavanja:  11:30 – 13:00 sati

Mjesto održavanja:    Građevinsko-geodetska škola, Tuzla

Cilj sastanka je uspostavljanje dugoročne saradnje između GGŠ iz Tuzle i Polybau škole iz Švicarske i razmatranje mogućnosti osavremenjavanja zanatskih zanimanja prenošenjem iskustva Polybau škole iz Švicarske sa ciljem da GGŠ postane centar za energetsku efiksanost u zgradarstvu.

DNEVNI RED

                           Moderatorica sastanka: Džemila Agić, Centar za ekologiju i energiju

11:30 – 11:35   Uvodno obraćanje, Mevludin Ferhatović, direktor GGŠ

11:35 – 11:55   Dosadašnja saradnja GGŠ sa Polybau školom, Amela Karahodžić, prof. u GGŠ

11:55 – 12:05   Aktivnosti Stručnog aktiva na pripremama novog pristupa u edukaciji

                           Maida Ibrahimović, prof. GGŠ

12:05 – 12:15   Dosadašnja iskustva Polybau škole i moguća saradnja sa GGŠ u Tuzli

                           prof.Martin Grossenbacher

12:15 – 13:00  Diskusija, razmjena iskustava i dogovor oko narednih koraka