U Banjoj Luci završen trodnevni seminar Pravna klinika Arhus centara u BiH

U okviru realizacije EPPIC projekta: “Centri za informisanje i učešće javnosti u oblasti životne sredine/okoliša“, Centar za životnu sredinu je u ime Mreže Arhus centara u Bosni i Hercegoviniod 16. do 18. marta 2015. godine u Banjoj Luci održao seminar na temu “Pravna klinika Arhus centara u BiH – pristup pravosuđu u oblasti životne sredine/okoliša”.

T-IMG_0205 (2)

U Banjoj Luci završen trodnevni seminar “Pravna klinika Arhus centara u BiH– pristup pravosuđu oblasti životne sredine/okoliša“.

Ideja je da ovaj seminar posluži kao platforma za jačanje unutrašnjeg dijaloga i razumijevanja, kao i ostvarivanja saradnje između organizacija civilnog društva, pravnika, inspekcijskih organa i tužilaštava u Bosni i Hercegovini, a sa ciljem sprečavanja prekršajnih i krivičnih dijela protiv životne sredine/okoliša kao i implementacije domaćih i međunarodnih zakonskih propisa.

Nakon uvodne prezentacije o ulozi Arhus centara i civilnog društva u implementaciji Arhuske konvencije u BiH, tridesetak učesnika ovog seminara je putem prezentacija, diskusije i praktičnog rada u grupama analiziralo Zakon o slobodi pristupa informacijama i način podnošenja zahtjeva za pristup informacijamakao pravno i kao fizičko lice, zakone o opštem upravnom postupku i o upravnom sporu, nadležnosti i rad inspekcijau BiH, organizaciju tužilaštva u BiH, pristupe pravosuđu iz oblasti zagađenja životne sredine/okoliša po Arhuskoj konvenciji i kršenja odredbi domaćeg zakonodavstva u toj oblasti, kao i rješavalo hipotetičke i stvarne primjere studija slučajeva pravne klinike Arhus centara u BiH.

Održani seminar predstavlja pozitivan korak ka boljoj informisanosti i uključenosti predstavnika OCD imladih pravnika da se usavršavaju u pravnim vještinama kao što su pisanje dokumentacije i suočavanje sa stvarnim pravnim slučajevima iz oblasti životne sredine/okoliša.Takođe, pomoć u vidu znanja, iskustava i informacija dobivenih od strane inspektoraiz Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta je dodatno ojačao OCD na koji način da uspostave komunikaciju sa predstavnicima vlasti i ko je odgovoran za davanje određenih informacija.

Realizacija ovog seminara je bila veoma uspješna, iako bi njegova realizacija bila mnogo kvalitetnija da je neki predstavnik tužilaštva iz BiH bio u mogućnosti da prisustvuje.