Tag Archives | Regionalna deponija Crni vrh

Čišćenje gradskih ulica, općina Zvornik

Stanje okoliša u Zvorniku

Izgradnja sanitarne deponije na lokalitetu Crni vrh, problem divljih deponija u općini Zvornik, i stanje okoliša u Zvorniku Općina Zvornik prostire se na površini od 387 četvornih kilometara i nalazi se u sjeveroistočnoj Bosni. Grad Zvornik leži na istočnim obroncima Majevice na nadmorskoj visini od 146 metara. Općina Zvornik graniči sa općinama Šekovići, Osmaci, Kalesija, […]

Continue Reading

Powered by WordPress. Designed by WooThemes