Opasni metali ponovo dospjeli u rijeku Drinu

Opasne materije sa jalovine nekadašnjeg rudnika Stolice u Kostajniku kod Krupnja ponovo su prodrle u Kostajničku rijeku u slivu Drine.

Drina
U oštećenom jalovištu nalazi se više stotina hiljada kubnih metara        opasnog rudarskog otpada sa visokim koncentracijama arsena, antimona i  olova.

Zbog izlivanja jalovišta u maju, teški metali su dospjeli u rijeke Jadar i      Drinu, a povećane koncentracije su utvrđene i u Savi kod Sremske Rače.
Ekipe Rudarsko-topioničarskog basena “Bor” u novembru su završile prvu   fazu sanacije jalovišta, oštećenog u majskim poplavama.

Izgrađeno je pet velikih brana za filtriranje voda iz jalovišta, dve brane za prihvat i odvod  bujičnih voda i 1.300 metara kanala za sakupljanje površinskih voda.

Projekat trajne sanacije ovog jalovišta tek treba da bude urađen i on podrazumjeva sveobuhvatnije zahvate i komplikovaniji pristup izradi drenažnih kanala i betonskih brana.
Prema procenama stručnjaka, do tada će svaka jača kiša ili topljenje snjega izazivati ovakve ekološke incidente.
Dragoslav Dobrić, član Gradskog veća Loznice, kaže za Radio Slobodna Evropa da je situacija na jalovištu ponovo alarmantna.

“Trenutna situacija u selu Kostajnik na brani jalovine je identična, ako ne i gora od one pre postavljanja brana. Pod uticajem kiša i snjega na jalovište su dospjele površinske vode pa jalovina zajedno sa površinskom vodom ponovo ulazi u vodotokove Kostajnički potok, Korenite, Jadra, Drine…”, navodi Dobrić.

On ističe da ne postoji mogućnost pucanja brana, ali da je izvjesno, da će, ako se novonastali otvori brzo ne saniraju, u vodotokove oticati sve veće količine opasnih materija.

“Vjerovatno zbog, degradacije jalovine i dospjeća veće količine površinskih voda došlo je do pomjeranja i klizišta jednog djela jalovine tako da su se stvorili vrtlozi koji su pomjerili prirodne filtere od slame i prirodnih vlakana i napravili otvor za oticanje jalovine. Ne postoji opasnost od rušenja brana, ali jalovina i dalje otiče i osjeća se vrlo neprijatan miris”, ističe Dobrić.

Lokalna samouprava je obavjestila stručnjake Rudarsko topioničarskog basena Bor o novonastalom problem i očekuje se da će njihove ekipe naredne nedelje uspjeti da spreče dalje oticanje jalovine.
Zatvoreni rudnik Stolice dio je koncerna Farmakom u vlasništvu nedavno uhapšenog biznismena Miroslava Bogićevića.

Piše; Branko Vučković , dopisnik Radija Slobodna Evropa .