Održan drugi naučno – stručni simpozij

Drugi naučno stručni simpozij “Poljoprivredna proizvodnja i zaštita okoliša u funkciji razvoja ruralnih područja”

U Tuzli, 11. Juna 2014. godine održan je drugi Naučno-stručni simpozij “Poljoprivredna proizvodnja i zaštita okoliša u funkciji razvoja ruralnih područja”.

Organizatori drugog Naučno – stručnog simpozija su bili Centar za tehnologiju, ekologiju i zdravu hranu Tuzla u suradnji sa Tehnološkim fakultetom Univerziteta u Tuzli.

Cilj simpozija je bio upoznati javnost da pravilnom poljoprivrednom i organskom proizvodnjom te dobro izrađenom strategijom, možemo stvoriti nova radna mjesta u ruralnom području, održivi rast proizvodnje i prihoda, zaštitu biodiverziteta, kao i očuvanje kulturnog bogastva i tradicije. Glavna vizija je snažno poduzetništvo zasnovano na znanju i inovacijama, očuvanju prirode i kulturne baštine, te visok kvalitet življenja.

Na simpoziju su učestvovali brojni stručnjaci iz različitih oblasti  pa je samim tim i program simpozija bio veoma bogat sadržajem izlaganja. Osim profesora sa Univerziteta u Tuzli, gosti simpozija su bili i profesori iz susjednih zemalja Srbije i Hrvatske.
IMG_00000053
Dr.sc. Adriana Radosavac, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, govorila je o procesu biološkog prečišćavanja otpadnih voda.

“Zadatak biološkog čišćenja je razgradnja organskih materijala uz pomoć složene mikroflore, koja tokom svog životnog ciklusa usvaja organski i anorganski mali dio materijala koji onečišćuje otpadne vode, te ih koristi za održavanje životnih aktivnosti i stvaranje novih stanica.

Tradicionalno biološko prečišćavanje otpadnih voda ne daje zadovoljavajuće rezultate. Zato korištenjem enzimskih proizvoda, enzima iz biljaka, gljivice i bakterije su u fokusu.”

U svom izlaganju Dr.sc. Adriana Radosavac naglasila  je potrebu za razvojem ekonomskog i ekološkog čišćenja otpadnih voda.

Klimatske promjene i nesigurnost opskrbe fosilnim gorivima dovele su do toga da realizacija održivih sistema proizvodnje biomase dobije pravu vrijednost.

Dipl.ing. Šehiza Salkić, Voćni rasadnik d.o.o Srebrenik, govorila je o proizvodnji biomase.

” Paulovnija je drvo koje je u optimalnim uslovima vlage i svijetlosti jedno od najbrže rastućih drva na svijetu. Interes za paulovniju u svijetu raste zbog vrlo brzog rasta, dobrog iskorištavanja, i njenim potencijalom za proizvodnju biomase kao obnovljivog izvora energije na temelju prethodnih istraživanja.

Razvoj obnovljivih izvora energije, između ostalog i od biomase, važan je zbog smanjenja emisije ugljen dioksida u atmosferu, povećavanja energetske održivosti sistema i poboljšavanja sigurnosti dostave energije.”

Veliku ulogu u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora energije  ima ekološka osviještenost stanovništva.

O procjeni rizika zagađenja teškim metalima sedimenata rijeke Spreče govorio je Dr.sc. Abdel Đozić, on je u svom izlaganju naveo da su sedimenti rijeke Spreče kontaminirani sa Cr, Cu, Ni koji se pripisuje uglavnom disperziji u većim urbanim i industrijskim područjima. U uzorcima sedimenata nizvodno od Lukavca grada pronađene su visoke koncentracije hroma i nikla.

O procjenama rizika i upravljanja medecinskim i farmaceutskim otpadom u farmaceutskoj industriji govorila je prof.hemije, Mirela Đaković.

” Farmaceutski otpad kao dio takvog otpada , tj. lijekovi isteklog roka trajanja, ili farmaceutski otpad nastao kao produkt proizvodnje lijeka, predstavljaju problem, naročito na našem prostoru i ostalih zemalja u tranziciji, koji nemaju sopstvene sisteme za adekvatno zbrinjavanje i uništavanje istog.”

Zahvaljujući različitim temama, učesnici simpozija naglasili su važnost očuvanja okoliša, i obnovljivih izvora energije.

Program Naučno – stručnog simpozija i učesnici:

10:20-10:35 – Dr.sc. Zlatko Čmelik, Agronomski fakultet u Zagrebu
„Vegetativne podloge za savremene nasade trešnje“;

10:35-11:50 – Dr.sc. Vlado Kovačević, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku
„Vremenske prilike i prinosi kukuruza u Tuzlanskom kantonu Federacije Bosne i Hercegovine“;

11:50-12:05 – Dr.sc. Besim Salkić, Voćni rasadnik d.o.o. Srebrenik
„Autohtone i standardne sorte jabuke za ekološki prihvatljivu proizvodnju“;

12:05-12:20 – Dipl.ing. Enes Smajlović, Federalni zavod poljoprivrede
„Specifičnost plasteničke proizvodnje paradajza i paprike“;

12:20-12:35 – Dr.sc. Nedžad Karić,
„Fitofarmaceutska sredstva u integralnoj zaštiti bilja“;

12:55-13:10 – Dr.sc. Zoran Keserović, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
„Uzgoj perspektivnih sorti kajsije“;

13:10-13:25 – Dr.sc. Drago Šubarić, Dr.sc. Midhat Jašić, Prehrambeno – tehnološki fakultet Osijek i
Tehnološki fakultet u Tuzli
„Ekološki aspekti vodiča savremene pravilne prehrane“;

13:25-13:40 – Dipl.ing. Suad Selimović, Kantonalna privredna komora
„Zadružna načela i zadružno poslovanje“;

14:10-14:25 – Amina Muharemagić, BEEMED d.o.o. Tuzla

„Jačanje ekonomije BiH kroz razvoj pčelarstva“

14:40-14:55 -Mr.sc. Faruk Isović, Udruženje preradara FBiH,
„Uticaj Biokomplex liquida na proizvodne rezultate u tovu brojlera“

14:55-15:10 – Mr.sc. Amira Brkić, Mr.sc. Ema Obralić, , Solana d.d. Tuzla
„Značaj korištenja stočne soli u pripremi namirnica životinjskog porijekla“

15:25-15:40 – Dr.sc.Adriana Radosavac , Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
“Ekoloska efikasnost primjene enzimskih preparata u procesu biološkog prečišćavanja otpadnih
voda”

15:40-15:55 – Dipl.ing. Šehiza Salkić, Voćni rasadnik d.o.o. Srebrenik
„Paulownia – proizvodnja biomase“;

15:55-16:10 – Mr.sc. Mirela Đaković, Mr.sc. Marizela Šabanović, Zada Pharmaceuticals d.o.o., Farmaceutski
fakultet Univerziteta u Tuzli,
„Procjena rizika i upravljanje medicinskim i farmaceutski otpadom u farmaceutskoj industriji“

16:10-16:25 – Dr.sc. Franc Andrejaš, Tehnološki fakultet Tuzla
“Efikasnost poljoprivredne proizvodnje – statička ili dinamička kategorija”

16:25-16:40 – Dr.sc. Abdel Đozić, Tehnološki fakultet Tuzla
„Procjena rizika zagađenja teškim metalima sedimenta rijeke Spreče“