Alarmantno zagađenje zraka

tuzla_magla

I dalje je na snazi upozorenje rizičnim grupama stanovništva za smanjenje kretanja u vrijeme povećane zagađenosti zraka.

Sarajevo-Zagađenje-zraka

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor oformljeno sa zadatkom da kontinuirano prati stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo saopštava da su i danas izmjerene povećane vrijednosti zagađujućih materija u zraku, posebno čvrstih čestica PM10, dok su koncentracije sumpordioksida i azotnih oksida u granicama dozvoljenih.

Stalni monitoring kvaliteta zraka koji se vrši putem referentnih automatskih stanica pokazuje česte oscilacije izmjerenih vrijednosti, čemu doprinose povoljnije meteorološke prilike koje karakteriše sunčano vrijeme tokom većeg dijela dana. Međutim, i dalje se očekuju povećane koncentracije zagađujućih materija u zraku zbog prisustva magle u kasnim noćnim i jutarnjim satima.

S obzirom na aktuelno stanje na snazi je epizoda PRIPRAVNOST, proglašena na osnovu Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo.

Da bi se smanjile emisije i reduciralo zagađenje apeluje se na vlasnike vozila, građane i pravna lica koja su vlasnici ili korisnici kotlovnica ili ložišta da preduzmu sve raspoložive mjere kako ne bi svojom aktivnošću pogoršali ionako nepovoljno stanje, odnosno doprinosili daljem zagađivanju zraka koje štetno utječe i na zdravlje stanovništva i kompletan prirodni i izgrađeni okoliš.

Posebno upozorenje se odnosi na strogu zabranu spaljivanja otpada u kućanstvima, poslovnim i privrednim subjektima uz napomenu da se sve sumnje na ove kažnjive radnje mogu prijaviti nadležnim inspekcijama općina i Kantona.

Također, svi obveznici primjene Plana interventnih mjera dužni su se pridržavati definisanih zadataka što se posebno odnosi na Ministarstvo unutrašnjih poslova KS koje je dužno da intenzivira kontrolu vozila na saobraćajnicima.

I dalje je na snazi upozorenje rizičnim grupama stanovništva za smanjenje kretanja u vrijeme povećane zagađenosti zraka.

Najzagađeniji gradovi u BiH su Lukavac, Tuzla, Sarajevo i Zenica, saopćio je Federalni hidrometeorološki zavod BiH (FHMZBiH). Visoke koncentracije sumpordioksida i prašine (lebdećih čestica) izmjerene su u Lukavcu a kao posljedica opštih meteoroloških uslova u sudjelovanju s ljudskim aktivnostima – emitovanjem zagađujućih materija iz industrije, energetike saobraćaja i domaćinstava.

Lukavčani su 13.2. prema Centralnoj mjernoj stanici postavljenoj u ulici Branilaca Bosne udisali prekomjerno zagađen zrak. Naime, dnevni prosjek sumpordioksida u zraku iznosio je 160,5 µg/m³ dok granična vrijednost prema Pravilniku o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definisanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 1/12) iznosi 125 µg/m³.

Nenormalno zagađen zrak bio je u periodu od 15:00 do 17:00 sati kada je sumpordioksida u zraku bilo preko 1000 µg/m³. Samo u periodu od 16:00 do 17:00 sati, količina sumpordioskida iznosila je čak 1391,0 µg/m³ što nije zabilježeno od kada postoji centralna mjerna stanica. U periodu od 15:00 do 16:00 sati količina sumpordioskida u zraku iznosila je 1025,3 µg/m³.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda u narednih 48 sati na području grada Zenice očekuju se stabilni meteorološki uvjeti koji pogoduju rastu koncentracija polutanata.

Građanima Zenice se zbog zagađenja preporučuje da smanje boravak na otvorenom u periodu povišenih koncentracija polutanata.

Zbog pogoršane situacije s kvalitetom zraka i u Kaknju je proglašena “epizoda pripravnosti“.
Posebno upozorenje se odnosi na strogu zabranu spaljivanja otpada u kućanstvima, poslovnim i privrednim subjektima.
U sklopu svojih obaveza i ovlaštenja načelnik Nermin Mandra zbog faze prekomjerne zagađenosti zraka na području Kaknja poduzeo je mjere zaštite građana i danas proglasio mjere pripravnosti.

Odluka je donesena na osnovu činjenice da je zabilježeno prekoračenje graničnih vrijednosti pojedinih zagađujućih materija u zraku, i da je Federalni hidrometeorološki zavod proglasio stabilnu vremensku situaciju karakterističnu po sporom pomjeranju atmosferskog pritiska, slabom vjetru i pojačanoj temperaturnoj inverziji koja bi se mogla zadržati u narednih 48 sati.

Građanima Kaknja, posebno starim i iznemoglim osobama, bolesnim osobama i drugim osjetljivim kategorijama, upućen je apel da smanje kretanje u blizini saobraćajnica, ložišta, dimnjaka i sl., te boravak u planinskim predjelima.