Ikea WWF

Za zelena pluća Beograda

6th Decembar 2014 Samira Civic 0

Kompanija IKEA i WWF-Svjetski fond za prirodu nastavili globalni saradnju i započeli lokalnu akciju pošumljavanja Košutnjaka. Zajedničkom inicijativom kompanije IKEA i WWF- Svetskog fonda za […]