Divlja deponija na lokalitetu Crni vrh

Divlja deponija na lokalitetu Crni vrh

Divlja deponija na lokalitetu Crni vrh