Paolo Lombardi, direktor WWF-ovog Mediteranskog programa (c) WWF

Paolo Lombardi, direktor WWF-ovog Mediteranskog programa (c) WWF

Paolo Lombardi, direktor WWF-ovog Mediteranskog programa (c) WWF